ณุวรรณา อนันตกิจไพศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โครงการ ‘ฟื้นชีวิตทะเลไทย กับเรือเอสเพอรันซา’

ภาพถ่าย | มิถุนายน 22, 2556

22 มิถุนายน 2556 - ณุวรรณา อนันตกิจไพศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โครงการ ‘ฟื้นชีวิตทะเลไทย กับเรือเอสเพอรันซา’ ที่หาดประจวบฯ จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ กรีนพีซร่วมออกแถลงการณ์กับสมาคมรักษ์ทะเลไทยและเครือข่ายประมงพื้นบ้านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อให้รัฐยุติการทำประมงแบบผิดกฎหมายและการทำประมงแบบทำลายล้างเพื่อปกป้องระบบนิเวศทางทะเลและความมั่นคงทางอาหาร ทั้งนี้กรีนพีซได้เปิดเผยถึงผลจากการเดินทางสำรวจและเก็บข้อมูลในอ่าวไทยโดยเรือเอสเพอรันซา ซึ่งพบเห็นเรืออวนลากซึ่งกวาดเอาสิ่งมีชีวิตทั้งหมดขึ้นมาจากใต้ทะเล ทำลายถิ่นอาศัยของสัตว์ทะเล โดยเฉพาะเมื่อใช้อวนตาถี่ เรืออวนลากจะจับได้สัตว์น้ำที่ไม่ใช่เป้าหมาย และลูกปลาเศรษฐกิจติดมาด้วย นับเป็นภัยคุกคามร้ายแรงทะเลไทยในปัจจุบันร่วมพิทักษ์รักษ์ทะเลได้ที่ www.defendouroceans.org

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1372 ผล