เครือข่ายจักรยานจังหวัดประจวบคิรีขันธ์ ร่วมขบวนจักรยานรอบเมืองประจวบเพื่อร่วมรณรงค์ปกป้องทางทะเลในภูมิภาคเอเชียตะวันเฉียงใต้

ภาพถ่าย | มิถุนายน 22, 2556

22 มิถุนายน 2556 – เครือข่ายจักรยานจังหวัดประจวบคิรีขันธ์ ร่วมขบวนจักรยานรอบเมืองประจวบเพื่อร่วมรณรงค์ปกป้องทางทะเลในภูมิภาคเอเชียตะวันเฉียงใต้ กรีนพีซร่วมกับสมาคมรักษ์ทะเลไทยและเครือข่ายประมงพื้นบ้านจังหวัดประจวบคิรีขันธ์ออกแถลงการณ์เพื่อให้รัฐยุติการทำประมงแบบผิดกฎหมายและการทำประมงแบบทำลายล้างเพื่อปกป้องระบบนิเวศทางทะเลและความมั่นคงทางอาหาร ที่หาดประจวบฯ ทั้งนี้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถือเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทยที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศห้ามการประมงคราดหอยในเขต 3 ไมล์ทะเล (5.4 กิโลเมตร) ตั้งแต่อำเภอหัวหิน จนถึงหัว เขาม่องล่าย และอำเภอเมือง จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ ซึ่งเป็นผลสำเร็จที่ชุมชนได้ร่วมกันผลักดันต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เรืออวนลาก อวนรุน และเรือคราดหอย เป็นเครื่องมือประมงทำลายล้างที่ทำลายระบบนิเวศทางทะเลอย่างมาก กรีนพีซเรียกร้องให้มีการยุติการทำประมงทำลายล้าง เพื่อปกป้องความอุดมสมบูรณ์ของทะเลไทยร่วมพิทักษ์รักษ์ทะเลได้ที่ www.defendouroceans.org

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1371 ผล