เครือข่ายประมงพื้นบ้านจังหวัดสงขลาได้เคลื่อนขบวนแถวและวางทุ่นที่มีข้อความ”หยุดทำร้ายทะเลไทย”

ภาพถ่าย | มิถุนายน 16, 2556

16 มิถุนายน,2556 สงขลา --เครือข่ายประมงพื้นบ้านจังหวัดสงขลาได้เคลื่อนขบวนแถวและวางทุ่นที่มีข้อความ”หยุดทำร้ายทะเลไทย”บริเวณแท่นน้ำมันของบริษัท นิวคอสตอล (CEC International Limited) ซึ่งอยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ในเขตอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ” เพื่อสื่อสารสังคมให้ผู้คนตระหนักถึงภัยคุกคามจากการพัฒนาอุตสาหกรรมริมชายฝั่งทะเลอ่าวไทยที่ส่งผลกระทบต่อท้องทะเล กิจกรรมนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างชุมชนเรือประมงพื้นบ้านกับเรือเอสเพอรันซาของกรีนพีซที่เดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อวานนี้ ในช่วงที่ 2 ของการรณรงค์เพื่อปกป้องทะเลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1374 ผล