27 มิถุนายน 2556 , ท่าเรือกรุงเทพ - สมหวัง พิมลบุตรวม รอง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานร่วมตัดอวนเปิดงาน บนเรือเอสเพอรันซา ที่จอดเทียบท่า ณ ท่าโอบี ท่าเรือกรุงเทพ ในวันนี้

ภาพถ่าย | มิถุนายน 28, 2556

27 มิถุนายน 2556 , ท่าเรือกรุงเทพ - สมหวัง พิมลบุตรวม รอง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานร่วมตัดอวนเปิดงาน บนเรือเอสเพอรันซา ที่จอดเทียบท่า ณ ท่าโอบี ท่าเรือกรุงเทพ ในวันนี้การเดินทางนี้เป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ในโครงการ ‘ฟื้นชีวิตทะเลไทย กับเรือเอสเพอรันซา’ ในประเทศไทย การเดินทางนี้เป็นช่วงที่ 2 ของการรณรงค์เพื่อปกป้องทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอสเพอรันซา ซึ่งแปลว่า ‘ความหวัง’ ในภาษาสเปน มายังภูมิภาคนี้เพื่อประกาศความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลอันอุดมสมบูรณ์ และเพื่อเรียกร้องทางแก้ปัญหาที่ทะเลแถบนี้กำลังเผชิญอยู่

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1356 ผล