27 มิถุนายน 2556 ,ท่าเรือกรุงเทพ - ศิรสา กันตรัตนากุล ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านทะเลและมหาสมุทร กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยื่นรายงาน “ เจาะวิกฤตทะเลไทย” ที่แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ของทะเลไทยที่เสื่อมโทรมในปัจจุบัน แก่ สมหวัง พิมลบุตรวม รอง อธิบดีกรมประมง

ภาพถ่าย | มิถุนายน 28, 2556

27 มิถุนายน 2556 ,ท่าเรือกรุงเทพ - ศิรสา กันตรัตนากุล ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านทะเลและมหาสมุทร กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยื่นรายงาน “ เจาะวิกฤตทะเลไทย” ที่แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ของทะเลไทยที่เสื่อมโทรมในปัจจุบัน แก่ สมหวัง พิมลบุตรวม รอง อธิบดีกรมประมง กรีนพีซเรียกร้องให้รัฐบาลมีนโยบายและการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อฟื้นชีวิตทะเลไทยให้ยังคงความอุดมสมบูรณ์ต่อไป

ข้อมูลล่าสุด