14 สิงหาคม 2556,กรุงเทพ ฯ --- ตัวแทนชาวบ้านกลุ่มเครือข่ายประมงพื้นบ้านจังหวัดประจวบคิริขันธ์เรียกร้องกับเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภาพถ่าย | สิงหาคม 14, 2556

14 สิงหาคม 2556,กรุงเทพ ฯ --- ตัวแทนชาวบ้านกลุ่มเครือข่ายประมงพื้นบ้านจังหวัดประจวบคิริขันธ์เรียกร้องกับเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ มีมาตราการเด็ดขาดในการจัดการกับเรือคราดหอยที่เข้ามาทำประมงในเขตอนุรักษ์ 3 ไมล์ทะเลจากชายฝั่ง ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและเป็นวิธีประมงแบบทำลายล้าง รวมถึงการดูแลความปลอดภัยให้กับกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านที่ถูกคุกคามจากกลุ่มอิทธิพลเรือคราดหอย ดังเหตุการณ์ที่แกนนำกลุ่มประมงพื้นบ้านถูกทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัสเมื่อวันที่ 10 สิงหาคมที่ผ่านมา

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1374 ผล