20130915-TH-Ice Ride-01.jpg

ภาพถ่าย | กันยายน 15, 2556

15 กันยายน 2556 กรุงเทพฯ– วันนี้นักปั่นกว่า 400 คน เข้าร่วมกิจกรรม “สองขาปั่น สองมือปลูก ปกป้องอาร์กติก” ในประเทศไทยที่มีระยะทางรวม 30 กิโลเมตร เริ่มจากถนนพระรามสองและสิ้นสุดที่ชายฝั่งอ่าวไทยจังหวัดสมุทรสาครและร่วมปลูกต้นโกงกางจำนวน 8000 ต้นเพื่อสร้างปราการธรรมชาติลดการกัดเซาะชายฝั่ง พร้อมกันกับการรักษาความความหลากหลายทางชีวภาพและปกป้องภูมิอากาศของไทยให้คงอยู่ กิจกรรมนี้จัดพร้อมกันทั่วโลกใน 110 เมืองของ 36 ประเทศ เพื่อรณรงค์เรียกร้องการปกป้องอาร์กติกที่มีความเปราะบางและถูกคุกคามจากอุตสาหกรรมขุดเจาะน้ำมันในปัจจุบัน

ข้อมูลล่าสุด

ดูรายการแบบสัญลักษ์ภาพ  

อาหารของเรา อนาคตของเรา

วีดีโอ | เมษายน 17, 2560 ที่ 8:47

อุตสาหกรรมเกษตรได้สร้างระบบอาหารที่ล้มเหลว พืชผักที่อวบอ้วนไปด้วยสารเคมี พร้อมกับโรคภัยต่างๆ เป็นเครื่องเคียง เนื้อสัตว์ในแต่ละวัน และอาหารขยะในชั่วโมงเริ่งด่วน พลาสติก รสชาติสังเคราะห์ ผลิตในระบบอุตสาหกรรมเกษตรเชิงเดี่ยว ที่ทำลายธรรมชาติ...

ใต้ทะเลปากบารา

แกลเลอรี่ภาพ | เมษายน 5, 2560

1 - 5 ของ 1260 ผล