20130915-TH-Ice Ride-01.jpg

ภาพถ่าย | กันยายน 15, 2556

15 กันยายน 2556 กรุงเทพฯ– วันนี้นักปั่นกว่า 400 คน เข้าร่วมกิจกรรม “สองขาปั่น สองมือปลูก ปกป้องอาร์กติก” ในประเทศไทยที่มีระยะทางรวม 30 กิโลเมตร เริ่มจากถนนพระรามสองและสิ้นสุดที่ชายฝั่งอ่าวไทยจังหวัดสมุทรสาครและร่วมปลูกต้นโกงกางจำนวน 8000 ต้นเพื่อสร้างปราการธรรมชาติลดการกัดเซาะชายฝั่ง พร้อมกันกับการรักษาความความหลากหลายทางชีวภาพและปกป้องภูมิอากาศของไทยให้คงอยู่ กิจกรรมนี้จัดพร้อมกันทั่วโลกใน 110 เมืองของ 36 ประเทศ เพื่อรณรงค์เรียกร้องการปกป้องอาร์กติกที่มีความเปราะบางและถูกคุกคามจากอุตสาหกรรมขุดเจาะน้ำมันในปัจจุบัน

ข้อมูลล่าสุด

ดูรายการแบบสัญลักษ์ภาพ  

We Grow: ปฏิบัติการถาดหลุมสีเขียว

แกลเลอรี่ภาพ | พฤศจิกายน 22, 2560

Waste Audit at Rayong

แกลเลอรี่ภาพ | พฤศจิกายน 6, 2560

We Grow: ปลูกพืชหวังผล

แกลเลอรี่ภาพ | กันยายน 22, 2560

Unseen เทพา

แกลเลอรี่ภาพ | กันยายน 18, 2560

1 - 5 ของ 1273 ผล