15 กันยายน 2556 กรุงเทพฯ

ภาพถ่าย | กันยายน 15, 2556

15 กันยายน 2556 กรุงเทพฯ– นักปั่นรุ่นเยาว์หนึ่งในผู้ร่วมปั่นกว่า 400 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรม “สองขาปั่น สองมือปลูก ปกป้องอาร์กติก” ในประเทศไทยที่มีระยะทางรวม 30 กิโลเมตร เริ่มจากถนนพระรามสองและสิ้นสุดที่ชายฝั่งอ่าวไทยจังหวัดสมุทรสาครและร่วมปลูกต้นโกงกางจำนวน 8000 ต้นเพื่อสร้างปราการธรรมชาติลดการกัดเซาะชายฝั่ง พร้อมกันกับการรักษาความความหลากหลายทางชีวภาพและปกป้องภูมิอากาศของไทยให้คงอยู่กิจกรรมนี้จัดพร้อมกันทั่วโลกใน 110 เมืองของ 36 ประเทศ เพื่อรณรงค์เรียกร้องการปกป้องอาร์กติกที่มีความเปราะบางและถูกคุกคามจากอุตสาหกรรมขุดเจาะน้ำมันในปัจจุบัน

ข้อมูลล่าสุด