15 กันยายน 2556 กรุงเทพฯ

ภาพถ่าย | กันยายน 15, 2556

15 กันยายน 2556 กรุงเทพฯ– วันนี้นักปั่นกว่า 400 คน เข้าร่วมกิจกรรม “สองขาปั่น สองมือปลูก ปกป้องอาร์กติก” ในประเทศไทยที่มีระยะทางรวม 30 กิโลเมตร เริ่มจากถนนพระรามสองและสิ้นสุดที่ชายฝั่งอ่าวไทยจังหวัดสมุทรสาครและร่วมปลูกต้นโกงกางจำนวน 8000 ต้นเพื่อสร้างปราการธรรมชาติลดการกัดเซาะชายฝั่ง พร้อมกันกับการรักษาความความหลากหลายทางชีวภาพและปกป้องภูมิอากาศของไทยให้คงอยู่กิจกรรมนี้จัดพร้อมกันทั่วโลกใน 110 เมืองของ 36 ประเทศ เพื่อรณรงค์เรียกร้องการปกป้องอาร์กติกที่มีความเปราะบางและถูกคุกคามจากอุตสาหกรรมขุดเจาะน้ำมันในปัจจุบัน

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1376 ผล