มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ วิทยาเขตบางคล้า ร่วม "ปฏิวัติพลังงาน ผ่านกฎหมายพลังงานหมุนเวียน"

ภาพถ่าย | พฤศจิกายน 23, 2555

21 พฤศจิกายน 2555 – นักศึกษาร่วมถ่ายภาพกับกรีนพีช ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ วิทยาเขตบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการจัดกิจกรรมร่วมสนับสนุนเละผลักดันพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทยฉบับแรก

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

73 - 84 ของ 1312 ผล