โลกร้อน คุณก็ร้อน สงกรานต์แต่ละปีคุณรู้สึกร้อนเพิ่มขึ้นแค่ไหน!

นักกิจกรรมกรีนพีซร่วมรณรงค์ 'ปกป้องอาร์กติก' ในเทศกาลสงกรานต์ ที่ถนนข้าวสาร และถนนสีลม กรุงเทพฯ ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้ผู้คนในเมืองตระหนักถึงผลกระทบจากการที่น้ำแข็งอาร์กติกที่ขั้วโลกเหนือละลายเร็วขึ้น ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคอื่นทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย

นักกิจกรรมกรีนพีซร่วมรณรงค์ 'ปกป้องอาร์กติก' ในเทศกาลสงกรานต์ ที่ถนนข้าวสาร และถนนสีลม กรุงเทพฯ ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้ผู้คนในเมืองตระหนักถึงผลกระทบจากการที่น้ำแข็งอาร์กติกที่ขั้วโลกเหนือละลายเร็วขึ้น ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคอื่นทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย

ข้อมูลล่าสุด

ดูรายการแบบสัญลักษ์ภาพ  

อาหารของเรา อนาคตของเรา

วีดีโอ | เมษายน 17, 2560 ที่ 8:47

อุตสาหกรรมเกษตรได้สร้างระบบอาหารที่ล้มเหลว พืชผักที่อวบอ้วนไปด้วยสารเคมี พร้อมกับโรคภัยต่างๆ เป็นเครื่องเคียง เนื้อสัตว์ในแต่ละวัน และอาหารขยะในชั่วโมงเริ่งด่วน พลาสติก รสชาติสังเคราะห์ ผลิตในระบบอุตสาหกรรมเกษตรเชิงเดี่ยว ที่ทำลายธรรมชาติ...

ใต้ทะเลปากบารา

แกลเลอรี่ภาพ | เมษายน 5, 2560

1 - 5 ของ 1259 ผล