อาซามิ ประเทศญี่ปุ่น อายุ 20 ปี

ภาพถ่าย | มีนาคม 14, 2556

“ผลงานของฉันมีรูปจูบด้วย เนื่องจากการจูบเป็นการสื่อสารที่แสดงถึงความรักที่ไม่ต้องใช้คำพูดบรรยาย นอกจากนี้ฉันยังออกแบบให้มีแสงอาทิตย์ เนื่องจากพระอาทิตย์เป็นสัญลักษณ์แห่งความหวัง ฉันเองก็เป็นชาวญี่ปุ่นผู้อาศัยอยู่บนประเทศที่เป็นเกาะ ฉันจึงเข้าใจว่าประเทศชายฝั่งราบต่ำที่กำลังได้รับผลกระทบจากระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น และไม่ต้องการให้บริษัทยักษ์ใหญ่เอาอนาคตของพวกเรามาแลกกับผลประโยชน์ส่วนตัวทางการเงิน”

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1371 ผล