Shell's Kulluk Runs Aground

ภาพถ่าย | มกราคม 2, 2556

31 ธันวาคม 2555 เรือลาก Aiviq (ซ้าย) และเรือลาก Alert กำลังลากแท่นขุดเจาะน้ำมันคุลลุคผ่านน่านน้ำทะเลทางตะวันออกเฉียงใต้ เมืองโคเดียค รัฐอลาสกา ลูกเรือบนคุลคุลต่างผ่านการต่อสู้กับสภาพอากาศอันเลวร้ายของอ่าวอลาสกามาเป็นเวลานาน ความพยายามในการควบคุมแท่นขุดเจาะน้ำมันฝ่าทะเลมรสุมของอลาสกาได้สิ้นสุดลงเมื่อเผชิญกับวิกฤติในคืนวันจันทร์ที่ 31 ธันวาคมที่ผ่านมา และต้องปลดสายลากจูงจากเรือลาก ปล่อยให้แท่นขุดเจาะน้ำมันลอยไปเกยตื้นชายฝั่งของเกาะเล็กๆ ทางใต้ของเมืองโคเดียค

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1376 ผล