ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง

วีดีโอ | ธันวาคม 3, 2547

ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงมีผลกระทบต่อภูมิภาคทั่วโลก

Tags