ศิลปะบนนาข้าวอินทรีย์

วีดีโอ | กันยายน 13, 2552

ภาพถ่ายทางอากาศของศิลปะบนนาข้าว จังหวัดราชบุรี