รายชื่อติดต่อสำหรับสื่อมวลชน

ติดต่อสอบถามจากสื่อในประเทศไทย

สมฤดี ปานะศุทธะ
ผู้ประสานงานสื่อมวลชน กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อีเมล
โทรศัพท์ 02-3571921 ต่อ 131

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับภาพและวีดีโอ

Grace Duran-Cabus
เกรซ ดูแรน-คาบัส
โทรศัพท์ : +63 332 1807 ต่อ 120
แฟกซ์ : +63 332 1806
อีเมล :

ค้นหาภาพงานรณรงค์ของกรีนพีซได้ที่ www.photo.greenpeace.org

*หากต้องการรับข้อมูลข่าวสารของกรีนพีซอย่างสม่ำเสมอ กรุณาติดต่อที่ผู้ประสานงานสื่อมวลชน 

Press Contact

These contacts are for media enquiries ONLY.

Please DO NOT use this page to contact people about school projects or for general enquiries. For general enquires look through our frequently asked questions, click here or if the answer is not there, our contact for general inquiries, click here

LOCAL MEDIA CONTACTS

Thailand:

Somrudee Panasudtha
Media Campaigner
Email: 
Phone: +66 2 357 1921 extension 131
Fax: +66 2 357 1929

IMAGES (Stills and video)

Grace Duran-Cabus
Phone: +63 332 1807 extension 120
Fax: +63 332 1806
Email:

JOIN OUR MEDIA MAILING LIST

If you are a journalist and would like to join our mailing list, please send an email to the media officer in your country, or to our regional media contact (all details above).