เรนโบว์ วอริเออร์ลอยลำ ณ ชายฝั่งสิชล นครศรีธรรมราช

กรีนพีซเรียกร้องให้รัฐบาลไทยทบทวนแผนพลังงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ - กันยายน 22, 2553
สิชล, นครศรีธรรมราช, 22 กันยายน 2553 - เรนโบว์ วอร์ริเออร์ เรือธงของกรีนพีซกางใบมาถึงชายฝั่งทะเลอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันนี้ พร้อมกับสีสันการต้อนรับโดยขบวนเรือประมงพื้นบ้านและชุมชนในพื้นที่ซึ่งทำงานรณรงค์คัดค้านโครงการก่อสร้าง โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของรัฐบาล

จริยา เสนพงศ์ ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า “การลงทุนด้านพลังนิวเคลียร์และโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องเป็นการหมกเม็ดที่อันตรายและมีราคาแพง หลีกเลี่ยงทางออกที่แท้จริงนั่นคือ ประสิทธิภาพพลังงาน เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนและระบบพลังงานแบบกระจายศูนย์ โดยการกระจายศูนย์พลังงานและผลิตพลังงาน ในระดับท้องถิ่น ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายความต้องการที่มีราคาถูกขึ้น สะอาดขึ้นและปลอดภัยขึ้น”

จริยา กล่าวเพิ่มเติมว่า “กรีนพีซเรียกร้องให้รัฐบาลไทยและคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติดำเนินการอย่างชาญฉลาด ในการวางแผนพลังงาน ยกเลิกถ่านหินและนิวเคลียร์ออกจากแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า พ.ศ.2553-2573 (PDP2010) และลงทุนเพื่อทางออกที่ยั่งยืนในระยะยาว”

การผลักดันให้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ภายใต้แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า พ. ศ. 2553-2573 นำไปสู่การสำรวจความเหมาะสมของพื้นที่ทั้งหมด 17 แห่งใน 9 จังหวัด (1) แต่การต่อต้านของชุมชนท้องถิ่นขยายตัวเพิ่มมากขึ้นอันเนื่องมาจากความเสี่ยงที่ซ่อนเร้นที่เกี่ยวข้องกับพลังงานนิวเคลียร์ ไม่ว่าจะเป็นอุบัติภัยที่คล้าย ๆ กับหายนะภัยที่เชอร์โนบิลไปจนถึงประเด็นที่แก้ไม่ตกในเรื่องการกำจัดกากนิวเคลียร์

นอกเหนือไปจากเรื่องความไม่ปลอดภัย เป็นความจริงที่รับรู้กันดีว่าพลังงานนิวเคลียร์มีราคาแพง ใช้เวลายาวนานในการก่อสร้าง ไม่ได้นำไปสู่ความอิสระทางพลังงานของประเทศ ไม่ได้สร้างงานให้กับชุมชนท้องถิ่น และไม่อาจเข้ากับระบบสายส่งส่วนใหญ่ในประเทศกำลังพัฒนา ประเทศไทยต้องป้องกันตนเองมิให้ตกอยู่ในกับดักของแบบแผนการผลิต การจัดส่งและการใช้พลังงานที่มีราคาแพงและไม่ยั่งยืน การส่งเสริมพลังงานนิวเคลียร์ว่าเป็นทางออกของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นการหลีกเลี่ยงการแก้ปัญหาที่แท้จริง แนวทางที่มีประสิทธิภาพในการต้านสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคือการเร่งรัดพัฒนาพลังงานหมุนเวียนขนานใหญ่และการดำเนินการด้านประสิทธิภาพพลังงาน

นายธารา บัวคำศรี ผู้แทนกรีนพีซในประเทศไทย กล่าวว่า “กรีนพีซสนับสนุนความมุ่งมั่นที่แรงกล้าของคนไทยเพื่ออนาคตที่สะอาดขึ้นและสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ขึ้น เรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์เข้าร่วมกิจกรรมสมานฉันท์กับขบวนการภาคประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งทำการคัดค้านโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่เป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงวิถีชีวิตภาคเกษตรกรรมและการประมงที่คนไทยนับล้านได้พึ่งพาอาศัย ชุมชนทั่วประเทศไทย จากนครศรีธรรมราชไปถึงสมุย ชุมพรและประจวบคีรีขันธ์ ต่างกำลังต้านกระแสการพัฒนาที่สกปรก”

ขณะนี้เรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์อยู่ในประเทศไทยภายใต้โครงการ “ปกป้องสิ่งแวดล้อมกับเรนโบว์ วอร์ริเออร์” ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรีน
พีซเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกอาเซียนสนับสนุนการพัฒนาที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ และปรับเปลี่ยนให้แนวทางพัฒนาแบบคาร์บอนต่ำเป็นการพัฒนาแห่งอนาคต ทัวร์ครั้งนี้มีขึ้นในวาระครบรอบ 10 ปีงานรณรงค์ของกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในด้านการปกป้องป่าไม้ การกระตุ้นให้เกิดการปฏิวัติพลังงาน การสนับสนุนเกษตรกรรมยั่งยืน และยุติมลพิษในแหล่งน้ำ

ติดตามการเดินทางรณรงค์ของเราได้ที่ www.greenpeace.org/seasia

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

ธารา บัวคำศรี ผู้แทนกรีนพีซในประเทศไทย กรีนพีซ

จริยา เสนพงศ์ ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สมฤดี ปานะศุทธะ ผู้ช่วยผู้ประสานงานสื่อมวลชน

ภาพถ่ายและวิดิโอ

เกรซ ดูราน คาบุส

หมายเหตุ

(1) การศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทยที่นำเสนอโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในการประชุมเรื่อง “Technical Meeting on Tropic Issue on Infrastructure Development : Common Challenge on the Site Selection for Nuclear Power Plant” จัดโดยทบวงการปรมาณูระหว่างประเทศ(IAEA) ที่กรุงเวียนนา วันที่ 6-9 กรกฎาคม 2553 ระบุพื้นที่ 17 แห่ง ใน 9 จังหวัด ดังนี้คือ

 1. อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
 2. ตำบลพนมรอก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
 3. ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
 4. บ้านคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 5. บ้านปากน้ำละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
 6. บ้านตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 7. บ้านแหลมเทียน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
 8. บ้านแหลมยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
 9. บ้านตะเหล็ด อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
 10. บ้านท้องน้อย อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
 11. บ้านท้องชิง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
 12. บ้านท้องเนียน อำเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
 13. บ้านทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
 14. บ้านฝั่งแดง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 15. บ้านบางเบิด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 16. บ้านหาดสอ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และ
 17. ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท