กรีนพีซเปิดเผยรายงานพบแบรนด์แฟชั่นปล่อยน้ำเสียสารพิษในจีน

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ธันวาคม 5, 2555
ปักกิ่ง 4 ธันวาคม 2012 – รายงานศึกษากรีนพีซล่าสุดแผยผลวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทิ้งจากบริเวณประกอบอุตสาหกรรรม 2 แห่งที่เป็นแหล่งผลิตสิ่งทอที่สำคัญที่สุดของจีนซึ่งมีความเชื่อมโยงกับการผลิตให้กับแบรนด์แฟชั่นระดับโลก พบว่ามีการปล่อยสารเคมีอันตรายหลากหลายชนิดสู่สิ่งแวดล้อม

ผลการศึกษาดังกล่าวถูกตีพิมพ์ในรายงานที่มีชื่อว่า “ สารพิษในเส้นใย : ขบวนการปล่อยมลพิษ”  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงโรงงานต่างๆ การใช้ประโยชน์จากระบบบำบัดน้ำเสียและท่อน้ำทิ้งที่มีความซับซ้อนเพื่อปิดบังกระบวนการผลิตสกปรกของโรงงานสิ่งทอหลายแห่ง ซึ่งบางแห่งผลิตให้กับแบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นชื่อดังอย่างเช่น ลีวายส์ (Levi’s )  คาลวิน ไคลน์ (Calvin Klein)  และ  แก๊ป (GAP)

ยี ฟาง ลี่ ผู้ประสานงานด้านสารพิษ กรีนพีซ  เอเชียตะวันออก  กล่าวว่า "เราไม่เคยเห็นการทิ้งน้ำเสียที่ก่อมลพิษที่มากมายเท่านี้มาก่อน  ตัวอย่างของน้ำเสียเราได้ไปเก็บทั้งสองแห่งนั้นได้รับการตรวจสอบแล้วว่ามีสารพิษปนเปื้อนปริมาณร้ายแรงที่สุดเท่าที่เราเคยสำรวจมา การก่อมลพิษแบบนี้ต้องยุติได้แล้ว” 

กรีนพีซได้ตรวจสอบวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทิ้งที่ปล่อยจากโรงงานบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ของจีน 2 แห่งในมณฑลเจ้อเจียง ใกล้ชายฝั่งด้านตะวันออกของจีน ประกอบด้วยโรงบำบัดน้ำเสียเส้าซิงซึ่งมีอัตราการบำบัดน้ำเสียรายวันสูงที่สุดในประเทศจีน  และจากโรงบำบัดน้ำเสียหลินเจียง พบว่าน้ำเสียที่เก็บจากโรงบำบัดน้ำเสียหลินเจียงมีการปนเปื้อนสารพิษที่ก่อให้เกิดมะเร็งและสารเคมีที่เป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ สารเคมีที่พบบางส่วนไม่สามารถกำจัดได้และจะสะสมตกค้างในระบบธรรมชาติอย่างยาวนาน

นักวิจัยของกรีนพีซที่เข้าไปสำรวจได้รับการร้องเรียนจากชุมชนท้องถิ่นว่าที่ดินและน้ำของพวกเขามีมลพิษ  โดยประชาชนในพื้นเหล่านี้มีความกังวลเรื่องผลต่อสุขภาพ และต้องขอน้ำดื่มจากรัฐบาลแม้ว่าพวกเขาจะอยู่ในพื้นที่ๆอุดมสม���ูรณ์ไปด้วยทรัพยากรน้ำ

แบรนด์เสื้อผ้าระดับสากลอย่างลีวายส์ ได้ว่าจ้างโรงงานผลิตสิ่งทอที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหล่านี้ แต่การที่จะพิสูจน์ให้ได้ว่าน้ำเสียที่ปนเปื้อนสารพิษมาจากโรงงานไหนกลับเป็นเรื่องที่ยากลำบาก นี่จึงเป็นเสมือนควันอำพรางเพื่อหมกเม็ดการทิ้งน้ำเสียเป็นพิษจากโรงงานทั้งปวงในนิคมอุตสาหกรรม ที่ซึ่งผลิตสินค้าให้กับอุตสาหกรรมสิ่งทอของโลก

วิธีเดียวที่จะแก้ปัญหาการกระจายตัวของสารเคมีเป็นพิษในระบบน้ำ ทั้งในกระบวนการผลิต และหลังจากที่จำหน่ายออกไปแล้ว (เช่นเมื่อผู้บริโภคซักเสื้อผ้าเหล่านั้น) คือต้องกำจัดการใช้สารเคมีเป็นพิษดังกล่าวตั้งแต่ต้นทางการผลิต และเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้อย่างโปร่งใส

พลาย ภิรมย์ ผู้ประสานงานรณรงค์ ประเทศไทย  กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้   กล่าวว่า "การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นคือต้องมีการกำหนดกรอบเวลาระยะสั้นเพื่อให้มีการกำจัดสารพิษที่อันตรายและร้ายแรงที่สุดออกจากกระบวนการผลิต  ทั้งนี้แบรนด์ต่างๆ ต้องกำหนดให้ซัพพลายเออร์ของพวกเขามีการเปิดเผยข้อมูลเรื่องการปล่อยสารเคมีอันตรายเหล่านี้   ต่อสาธารณะ โดยทั้งสองวิธีนี้จะเป็นขั้นตอนสำคัญในการบรรลุเป้าหมาย “การปล่อยมลพิษเป็นศูนย์” ภายในปี 2563  โดยกรีนพีซจะยังคงเดินหน้าเปิดเผยรายชื่อแบรนด์แฟชั่นต่างๆ ที่ยังไม่มีความรับผิดชอบในห่วงโซ่การผลิตของเขา” 

 

กรีนพีซทำงานรณรงค์ด้วยหลักการเผชิญหน้าอย่างสันติวิธีนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและสันติภาพ

ข้อมูลแนบท้าย 

1.      ดาวน์โหลดรายงาน  “Toxic Threads: Putting Pollution on Parade”   www.greenpeace.org/international/putting-pollution-on-parade

2.     ดาวน์โหลดวิดิโอสารคดี  เรื่อง “Textile Towns In The Shadows of Pollution” http://www.greenpeace.org/international/en/multimedia/videos/

 

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ  

พลาย ภิรมย์ ผู้จัดการฝ่ายรณรงค์ประจำประเทศไทย กรีนพีซ เอเซียตะวันออกเฉียงใต้
อีเมล์ โทร 081 658 9432

วิวัฒน์  จ่างตระกูล  หัวหน้าฝ่ายสื่อมวลชน ประจำประเทศไทย  กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อีเมล์    081 902 8101

ชลธิชา  เหลิมทอง  ผู้ประสานงานฝ่ายสื่อมวลชนประจำประเทศไทย กรีนพีซ เอเซียตะวันออกเฉียงใต้
อีเมล์   โทร 085 479 4900

http://www.greenpeace.org/seasia/th/

http://www.facebook.com/greenpeaceseath

Tags