แผนการปฏิวัติพลังงานของกรีนพีซระบุพลังงานหมุนเวียนยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชาติอาเซียนและลดโลกร้อน

ข่าวประชาสัมพันธ์ - กันยายน 24, 2556
บาหลี, อินโดนีเซีย. 24 กันยายน 2556 – กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เปิดเผยรายงาน “แผนปฎิวัติพลังงานแห่งอาเซียน” (the Energy [R]evolution: A Sustainable ASEAN Energy Outlook) ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนบนเกาะบาหลี อินโดนีเซีย รายงานฉบับนี้ชี้ชัดถึงประโยชน์ของผลดีทางสังคมและเศรษฐกิจของพลังงานหมุนเวียน รวมทั้งเสนอแนวทางเพื่อรับประกันว่าพลังงานหมุนเวียนจะสร้างความมั่นคงทางพลังงานและความสเถียรภาพทางเศรษฐกิจในระยะยาว

"วิกฤต สภาพภูมิอากาศเป็นประเด็นหลักที่อาเซียนควรตระหนักถึง เมื่อพิจารณาว่า ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์สภาพภูมิอากาศแบบสุด ขั้วอันเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นจากการปล่อยก๊าซ เรือนกระจก" อมาลี เอช โอบูซาน ผู้จัดการด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าว "ภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการเติบโตทางเศรษฐกิจแ��ะประชากรอย่างรวดเร็ว จึงควรมีบทบาทสำคัญในการหาทางออกโดยลดการพัฒนาที่มุ่งปล่อยก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งรายงานฉบับนี้ชี้ชัดว่าภูมิภาคอาเซียนสามารถทำให้เป็นจริงได้ "

รายงานแผนปฎิวัติพลังงานแห่งอาเซียนที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างกรีนพีซและองค์การอวกาศของเยอรมนี (DLR) และนักวิทยาศาสตร์ในภูมิภาค ได้เปิดเผยศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของอาเซียน โดยเฉพาะจากพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงาน ความร้อนใต้พิภพจะสามารถผลิตไฟฟ้าป้อนเข้าสู่ระบบสายส่งของอาเซียนได้ถึง ร้อยละ 70 ภายในปี พ.ศ.2593

อีกทั้งรายงานฉบับนี้ยังเผยถึงการผลิตไฟฟ้าแบบรวมศูนย์ในอดีตที่ผู้ผลิตคือผู้ประกอบการรายใหญ่เท่านั้น แต่ในปัจจุบันประชาชนนับแสนจนถึงหลายล้านคนสามารถเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าได้ด้วยตนเองด้วยแผงพลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์) ที่หลายชุมชนยากจนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งไม่สามารถเข้าถึงระบบสายส่งหลัก สามารถใช้ที่บ้านพวกเขาได้เช่นกัน

นอกจากนี้ รายงานแผนปฎิวัติพลังงานแห่งอาเซียนได้ชี้ถึงมุมมองการลงทุนของอาเซียนในอนาคตที่จะมีมูลค่ารวม 2,752 ล้านเหรียญสหรัฐ การประหยัดต้นทุนพลังงานได้ 2,698 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ และความสามารถในการสร้างงานอย่างน้อยที่สุด 1.1 ล้านคนภายในปี พ.ศ.2573 หากมีการเริ่มต้นใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนี้

"จริงๆ แล้วได้มีการรณรงค์ทั่วโลกอย่างเข้มแข็งในการลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลและและเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้น" สเวน เทสเก้ หนึ่งในผู้เขียนหลักและผู้อำนวยการด้านพลังงานหมุนเวียน กรีนพีซสากล กล่าว "ประเทศ สมาชิกอาเซียนมีทรัพยากรธรรมชาติมากพอที่จะเป็นผู้นำด้านพลังงานหมุนเวียน ที่สะอาด ซึ่งมีการแข่งขันสูงกว่าการใช้ถ่านหินมาก ทำให้มีการใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงานที่มีอยู่ในท้องถิ่นและเกิดการเพิ่ม ขึ้นของการจ้างงาน ดังนั้นการใช้พลังงานหมุนเวียนจึงเป็นทางเลือกที่ประหยัด ไม่สร้างภาระให้กับประชน และสามารถลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงสกปรกอย่างการนำเข้าน้ำมันและถ่านหินใน ปัจจุบัน"

กรีนพีซยังเปิดเผยว่าการพัฒนาของพลังงานหมุนเวียนในอนาคตของอาเซียนขึ้นอยู่กับเจตนารมณ์ทางการเมืองของนักการเมืองในฐานะตัวแทนรัฐบาลที่จะเลือกพลังงานหมุนเวียนควบคู่กับมาตรการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งนี้จะทำให้อาเซียนสามารถสร้างเสถียรภาพในการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลกในขณะเดียวกันก็ประสบความสำเร็จในการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างที่ควรได้รับ

"การ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องรีบหาทางแก้ไข และสิ่งหนึ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งยวดคือการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทุกประเทศทั่วทั้งภูมิภาค" โอบูซาน กล่าว "การที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี การเมืองที่มีเสถียรภาพและ เศรษฐกิจที่เจริญรุ่งเรืองนั้น อาเซียนควรจับมือสร้างพลังงานในอนาคตที่มีความมั่นคงและความยั่งยืนอย่าง แท้จริง ด้วยการผลิตพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด การพัฒนาทางเศรษฐกิจและการจ้างงานในภาคการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนับ แสนนับล้านตำแหน่ง"

ดาวน์โหลดรายงาน ที่นี่
Execlutive sumary ภาษาไทย ที่นี่

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

อมาลี เอส โอบูซาน ผู้จัดการด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โทร: +63917-5216804 อีเมล:

จริยา เสนพงศ์ ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โทร: 086-982-8572 อีเมล:

วสุ วิภูษณะภัทร์ ผู้ประสานงานฝ่ายสื่อมวลชนประจำประเทศไทย กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โทร: 084 811 9948 อีเมล: