ร่างนิรโทษกรรมฉบับล่าสุดของรัสเซียไม่ได้รวมกลุ่มนักรณรงค์ปกป้องอาร์กติกของกรีนพีซ

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ธันวาคม 12, 2556
อัมสเตอร์ดัม, 11 ธันวาคม 2556 – คณะทนายของกรีนพีซสากลเชื่อว่า ร่างเนื้อหาของนิรโทษกรรมของรัสเซียที่จะเสนอต่อสภาดูม่าเพื่อลงคะแนนผ่านร่างฯนั้นอาจไม่เป็นผลดีต่อนักรณรงค์ปกป้องอาร์กติกของกรีนพีซ

ในแบบร่างฉบับปัจจุบัน ระบุถึงบุคคลที่ได้รับการพิพากษาว่ามีความผิดในข้อหาอันธพาลและหรือบุคคลที่อยู่ระหว่างการดำเนินคดีและจะต้องมีการพิจารณาความผิดนั้นไม่เกินหกเดือนหลังจากมีการลงมติยอมรับกฤษฎีกานิรโทษกรรม 

นักรณรงค์ปกป้องอาร์กติกทั้งสามสิบคนไม่เข้าข่ายใดๆทั้งสิ้น แต่อาจมีการยินยอมลดหย่อนโทษหากมีการแก้ไขเนื้อหาในร่างนิรโทษกรรมสักเล็กน้อย

 แดเนียล ไซมอนส์ ทนายความของกรีนพีซสากล กล่าวว่า

“ตามที่ร่างนิรโทษกรรมไม่มีเนื้อหาที่กล่าวถึงนักรณรงค์ปกป้องอาร์กติกทั้งสามสิบคน แต่ก็ถือว่าใกล้เคียงมาก สภาดูม่าอาจจะแก้ไขสักเล็กน้อยในเนื้อหาที่เกี่ยวเนื่องกันและเพิ่มประเด็นบุคคลที่ต้องโทษกระทำการอันเป็นอันธพาลโดยที่ยังไม่ได้ตัดสินรับโทษเข้าไปในร่างฯ เมื่อนั้นนักรณรงค์ปกป้องอาร์กติกสมควรจะได้กลับบ้าน ขณะนี้พวกเขายังคงเผชิญกับความเป็นไปได้ที่อาจถูกตัดสินฐานก่ออาชญากรรมที่พวกเขาไม่ได้ก่อ และอาจต้องโทษจำคุกที่ขยายเวลาออกไปอีกหลายปี แน่นอนว่าควรถอนข้อกล่าวหาที่ให้กับพวกเขา แต่หากกรณีของนักรณรงค์ปกป้องอาร์กติกทั้งสามสิบคนเข้าข่ายสมควรได้รับนิรโทษกรรมก็เป็นเรื่องน่ายินดีสำหรับบุคคลเหล่านั้นที่อยู่ในคุกมาแล้วสองเดือน โทษฐานยืนหยัดต่อสู้กับศรัทธา” 

ประธานาธิบดีเป็นผู้เสนอร่างฯ (1) ��ันประกอบด้วย ภายใต้ข้อ 3 - การนิรโทษกรรมใดที่กระทำต่อบุคคลใดที่ได้รับการพิจารณาความผิดภายใต้มาตรา 213 ของประมวลกฏหมายอาญา (การกระทำอันเป็นอันธพาล) ความผิดอาญาซึ่งหมายรวมถึงกรณีนักรณรงค์ปกป้องอาร์กติกทั้งสามสิบคน ครอบคลุมในระยะเวลาหกเดือน แต่ความเห็นต่อร่างฯได้อธิบายถึงกระบวนการที่กฤษฎีกาจะมีผลบังคับใช้ (2) ตามที่ได้แถลงไว้ - ในข้อ 1.3 - ศาลอาจปรับลดโทษให้กับบุคคลใดๆที่การพิจารณาคดียังไม่จบสิ้นในช่วงเวลาที่มีการลงมติยอมรับกฤษฎีกานิรโทษกรรม ด้วยข้อนี้กรณีของนักรณรงค์ปกป้องอาร์กติกทั้งสามสิบคนไม่เข้าข่ายเนื่องจากการพิจารณาคดียังไม่เริ่มต้น

ไม่เป็นที่ชัดเจนในขณะนี้ว่าการละเว้นการพิจารณานักรณรงค์ปกป้องอาร์กติกทั้งสามสิบคนจากร่างฯนี้เป็นการไม่จงใจหรือไตร่ตรองอย่างรอบคอบแล้ว เมื่อเร็วๆนี้ มิกาอิล เฟโดตอฟ หัวหน้าสภาประธานาธิบดีด้านประชาสังคมซึ่งเป็นผู้ให้คำแนะนำในตอนแรกถึงนิรโทษกรรมแบบครอบคลุม ได้แสดงความคาดหวังว่า ข้อเสนอร่างของประธานาธิบดีจะรวมกรณีของนักรณรงค์ปกป้องอาร์กติกทั้งสามสิบคนเข้าไปด้วย (3)

นิรโทษกรรมมีกำหนดให้มีขึ้นในวาระครบรอบปีที่ 20 การใช้รัฐธรรมนูญของรัสเซีย ซึ่งมีขึ้นในวันที่ 12 ธันวาคม อย่างไรก็ตาม กรอบเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติได้เลื่อนออกไปเป็นวันที่ 17 ธันวาคม ซึ่งก็ไม่แน่ชัดว่า การลงมติจะแล้วเสร็จเมื่อใด

หมายเหตุ

(1) http://www.rg.ru/2013/12/10/amnistiya-site-dok.html

(2) http://www.rg.ru/2013/12/10/amnistiya2-site-dok.html

(3) http://www.reuters.com/article/2013/12/10/us-russia-amnesty-idUSBRE9B90GC20131210

 

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

ประสานงานสื่อมวลชน กรีนพีซสากล :
+31 20 718 24 70 อีเมล

ฝ่ายภาพ กรีนพีซสากล : +31 20 718 24 71

ฝ่ายวิดีโอ กรีนพีซสากล : +31 20 718 24 72