กรีนพีซโต้แย้งข้อหา "การกระทำอันเป็นโจรสลัด" ระบุทางการรัสเซียไม่มีสิทธิทางกฏหมายเพื่อเข้ายึดเรืออาร์กติกซันไรส์และจับกุมนักกิจกรรมในทะเลหลวง

ข่าวประชาสัมพันธ์ - กันยายน 22, 2556
อัมสเตอร์ดัม, 21 กันยายน 2556 — กรีนพีซโต้ทางการรัฐเซียที่ยกข้ออ้างว่าเรืออาร์กติก ซันไรส์ (Arctic Sunrise) ของกรีนพีซ เข้าข่าย "การกระทำอันเป็นโจรสลัด" กรีนพีซระบุว่าข้ออ้างดังกล่าวเป็นความพยายามอย่างยิ่งยวดของทางการรัสเซียเพื่อเป็นเหตุผลในการบุกเข้ายึดเรือของกรีนพีซในทะเลหลวง ซึ่งจริง ๆ แล้วการบุกเข้ายึดเรือของกรีนพีซโดยหน่วยลาดตระเวณชายฝั่งของรัสเซียนี้ถือว่าละเมิดกฏหมาย

นักกิจกรรมกรีนพีซทั้ง 30 คนถูกควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่หน่วยลาดตระเวนชายฝั่งของรัสเซียโดยไม่มีหมายจับเมื่อวันพฤหัสบดีทีผ่านมา

กรีนพีซเรียกร้องรัฐบาลรัฐเซียอนุญาตให้ติดต่อกั���นักกิจกรรมในทันที

คณะกรรมการสอบสวนของรัฐเซียประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่ากรีนพีซถูกตั้งข้อกล่าวหา "การกระทำอันเป็นโจรสลัด" ทั้งที่นิยามดังกล่าวใช้กับการกระทำที่มิชอบโดยกฎหมายโดยการใช้กำลังหรือการกักกันเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวโดยลูกเรือหรือผู้โดยสารของเรือเอกชนหรืออากาศยานของเอกชนเพื่อมุ่งกระทำในทะเลหลวงต่อเรือ  มิใช่การรณรงค์อย่างสันติวิธีเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม

แจสเปอร์ เทอร์ลิงค์ ที่ปรึกษาทั่วไป กรีนพีซสากลกล่าวว่า “ทางการรัสเซียพยายามอย่างยิ่งที่จะตั้งข้อหาการกระทำอันเป็นโจรสลัดให้กับกรีนพีซ นักกิจกรรมทำการปีนแท่นขุดเจาะน้ำมันในอาร์กติกของบริษัทก๊าซพรอมเพื่อประท้วงอย่างสันติวิธีและมีความปลอดภัย นักกิจกรรมมีเพียงเชือกและป้ายผ้า การตั้งข้อหาการกระทำอันเป็นโจรสลัดไม่อาจนำมาใช้การรณรงค์ประท้วงแบบสันติวิธิและปลอดภัยได้"

แจสเปอร์ เทอร์ลิงค์ กล่าวอีกว่า "หลังจากการรณรงค์ประท้วงที่แท่นขุดเจาะผ่านไปมากกว่าหนึ่งวัน หน่วยลาดตระเวนชายฝั่งของรัสเซียได้บุกขึ้นเรือกรีนพีซนอกทะเลอาณาเขตของรัสเซีย ซึ่งตามกฎหมายเป็นสิทธิของเรือที่จะเดินเรือผ่านโดยอิสระโดยไม่จำเป็นต้องมีเงื่อนไขทางกฎหมาย ปฏิบัติการของหน่วยลาดตระเวนชายฝั่งของรัสเซียครั้งนี้เป็นความพยายามย้อนหลังเพื่อหาข้ออ้างและเพื่อมิให้เสียหน้า กรีนพีซจะเดินหน้าโต้แย้งข้อกล่าวนี้และเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวนักกิจกรรมและเรืออาร์กติกซันไรส์ต่อไป"

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ประชาชนมากกว่า 230,000 คน ทั่วโลกลงชื่อถึงสถานฑูตรัฐเซียในประเทศต่าง ๆ เพื่อเรียกร้องให้ปล่อยตัวนักกิจกรรมกรีนพีซ เจ้าหน้าที่กรีนพีซจากสำนักงานต่างๆ กว่า 30 ประเทศ ร่วมรณรงค์อย่างสงบโดยรวมตัวไปยื่นจดหมายที่สถานฑูตรัสเซียประจำประเทศต่างๆ เพื่อเป็นแรงกดดันให้ปล่อยตัวนักกิจกรรมกรีนพีซอีกทางหนึ่ง

ผู้เชี่ยวชาญกฏหมายร่วมกับนักกฏหมายของกรีนพีซสากลประกาศว่าการบุกขึ้นเรือในทะเลหลวงนั้นผิดกฏหมาย ศาสตราจารย์ Geert-Jan Knoops  ผู้เชี่ยวชาญกฏหมายอาญาระหว่างประเทศที่เนเธอร์แลนด์ กล่าวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่า จากข้อเท็จจริงที่มีผมรู้ หน่วยลาดตระเวนชายฝั่งของรัสเซียนั้นไม่มีสิทธิตามฏหมายที่จะบุกยึดเรือรณรงค์กรีนพีซ

ตำแหน่งของเรืออาร์กติกซันไรส์ในเวลาดังกล่าวนั้นอยู่ที่พิกัด 69 19.86องศาเหนือ และ 057 16.56’องศาตะวันออก แสดงให้เห็นชัดเจนว่าเรืออยู่นอกทะเลอาณาเขต(Teritorial Sea) ของรัฐเซียและอยู่นอกบริเวณห้ามเข้าของแท่นขุดเจาะน้ำมันก๊าซพรอม

สอบข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

ธารา บัวคำศรี ผู้อำนวยการฝ่ายรณรงค์ กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 089 4769977

ฝ่ายสื่อ กรีนพีซสากล  +31 (0)20 718 24 70
อีเมล

ฝ่ายภาพ กรีนพีซสากล  +31 (0) 20718 2471

ฝ่ายวีดีโอ กรีนพีซสากล +31 (0) 20718 2472

หมายเหตุ

มาตรา 101 ของอนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทะเลระหว่างประเทศ (UNCLOS) นิยาม “การกระทำอันเป็นโจรสลัด” ประกอบด้วย

(เอ) การกระทำที่มิชอบโดยกฎหมายโดยการใช้กำลังหรือการกักกัน หรือการกระทำอันเป็นการปล้นซึ่งได้กระทำลงเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวโดยลูกเรือหรือผู้โดยสารของเรือเอกชนหรืออากาศยานของเอกชนเพื่อมุ่งกระทำ (1) ในทะเลหลวงต่อเรือหรืออากาศยานลำอื่น หรือต่อบุคคลหรือทรัพย์สินในเรือหรืออากาศยานเช่นว่านั้น (2) ต่อเรือ อากาศยาน บุคคลหรือทรัพย์สินในที่ที่อยู่นอกเขตอำนาจของรัฐใด

(บี) การกระทำอันเป็นการเข้าร่วมโดยสมัครใจในการปฏิบัติการของเรือหรือของอากาศยานโดยรู้ข้อเท็จจริงอันทำให้เรือหรืออากาศยานนั้นเป็นเรือเรืออากาศยานโจรสลัด

(ซี) การกระทำอันเป็นการยุยงหรือการอำนวยความสะดวกอย่างจงใจแก่การกระทำที่ระบุไว้ในอนุวรรค (เอ) หรือ (บี)