คูมิ ไนดู ผู้อำนวยการกรีนพีซสากลยื่นจดหมายเข้าพบประธานาธิบดีปูติน ใช้ตนเองประกันตัวนักกิจกรรมที่ถูกคุมขัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ตุลาคม 9, 2556
อัมสเตอร์ดัม, 9 ตุลาคม 2556- นายคูมิ ไนดู ผู้อำนวยการบริหาร กรีนพีซสากล ได้ส่งจดหมายถึงประธานาธิบดีวลาดิเมีย ปูติน แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย เพื่อขอเข้าพบและพูดคุยเพื่อยุติการกักขังนักกิจกรรมกรีนพีซทั้งหมด 28 คนและสื่อมวลชนอิสระ 2 คน

ทั้งนี้ประธานาธิบดีปูตินมีท่าทีเปิดรับต่อการพูดคุยกับกรีนพีซ โดยได้เคยชี้แจงในการประชุม International Arctic Forum ในเมือง Salekhard ครั้งล่าสุดว่า “คงจะดีกว่านี้หากตัวแทนของกรีนพีซได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เรากำลังพูดคุยในการประชุมครั้งนี้ รวมถึงชี้แจงถึงข้อเรียกร้อง ความกังวล และข้อกังหาต่างๆ และเราก็ไม่ควรที่จะเพิกเฉย”

จดหมายถึงประธานาธิบดีวลาดิเมียปูติน มีเนื้อความดังนี้

เรียน ฯพณฯ ท่านประธานาธิบดีปูติน

จากการที่รัสเซียได้ปฏิเสธการประกันตัวของนักกิจกรรมกรีนพีซและช่างภาพอิสระเมื่อวานนี้ และเพื่อเป็นการตอบรับข้อเสนอของ ฯพณฯ ท่านที่กล่าวไว้ ณ การประชุมในเมือง Salekhard กระผมขออนุญาตเข้าพบ ฯพณฯ ท่านประธานาธิบดีโดยเร็วที่สุดเพื่อหารือถึงข้อตกลงร่วมในกรณีดังกล่าว ทั้งนี้ การพูดคุยสามารถจัดขึ้นในสหพันธรัฐรัสเซีย ณ สถานที่ตามแต่ที่ท่านจะพิจารณา

กระผมมิได้มีซึ่งอำนาจรัฐเฉกเช่นผู้นำโลกที่เคยเข้าพบหรือหารือกับ ฯพณฯ ท่าน กระผมขออนุญาตเข้าพบในฐานะตัวแทนของประชาชนหลายล้านคนจากทั่วโลกรวมถึงชาวรัสเซียที่คาดหวังให้ยุติการคุมขังนักกิจกรรมชายหญิงทั้งหมด 30 คนในเมอร์มันสก์โดยเร็วที่สุด

ก��ณีการจับกุมนักกิจกรรมกลุ่มนี้ได้อยู่ในความสนใจระดับโลก ด้วยเหตนี้ กระผมขออนุญาตพบ ฯพณฯ ท่านด้วยข้อเสนอที่ว่ากระผมยินดีที่จะไปพำนักยังสหพันธรัฐรัสเซียตามช่วงเวลาที่มีกรณีนี้เกิดขึ้น ผมเสนอเป็นผู้ค้ำประกันถึงแนวปฏิบัติที่ดีของนักกิจกรรมกรีนพีซโดยพวกเขาจะได้รับการปล่อยตัว พวกเราในกรีนพีซเห็นว่าไม่เชื่อว่าพวกเราจะอยู่เหนือข้อกฎหมาย กรีนพีซและนักกิจกรรมพร้อมที่จะเผชิญกับผลจากการลงมือทำของเรา หากผลนั้นเป็นไปตามตัวบทกฎหมายอาญาที่สมเหตุสมผล

จากแถลงการณ์ของท่านได้ชี้ชัดว่า ฯพณฯ ท่านมิได้เห็นด้วยกับข้อกล่าวหาที่ว่านักกิจกรรมของกรีนพีซเป็นโจรสลัด ถึงแม้ว่ารัสเซียได้ตั้งข้อหาดังกล่าวต่อพวกเขา ฯพณฯ ท่านและประชาชนหลายล้านคนทั่วโลกทราบดีว่านักกิจกรรมเหล่านั้นถูกตั้งข้อกล่าวหาที่พวกเขามิได้ก่อ นอกจากนี้ ฯพณฯ ท่านเองยังเคยกล่าวชื่นชมในการรณรงค์ของกรีนพีซว่าได้สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ ฯพณฯ ท่าน กระผมถือโอกาสนี้ยื่นข้อเสนอโดยขอประกันตัวนักกิจกรรมกรีนพีซ โดยที่ผมจะเป็นผู้ค้ำประกันและยืนยันว่านักกิจกรรมของกรีนพีซ 28 คนนั้นได้กระทำการรณรงค์อย่างสันติภายใต้กฎหมายอาญาของประเทศรัสเซีย

กฎหมายดังกล่าวมิได้รวมข้อกล่าวหาการกระทำที่เป็นโจรสลัดต่อนักรณรงค์ที่ประท้วงอย่างสันติ กระผมขอให้ ฯพณฯ ท่านในฐานะประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียยุติข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงดังกล่าวต่อนักกิจกรรมกรีนพีซที่ถูกคุมขัง และสร้างความมั่นใจว่าข้อกล่าวหาที่ตั้งนั้นเป็นไปตามกฎหมายสากลและกฎหมายภายใต้สหพันธรัฐรัสเซีย นอกจากนี้ กระผมขอเรียกร้องให้ช่างภาพอิสระซึ่งมิได้เป็นสมาชิกกรีนพีซได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระโดยทันที

หนึ่งวันหลังจากที่นักกิจกรรมของกรีนพีซได้ถูกคุมขัง สหประชาชาติได้เปิดเผยรายงานทางวิทยาศาสตร์ที่เตือนถึงภัยคุกคามด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อโลกของเรา รายงานดังกล่าวได้ระบุว่าเราไม่สามารถทำการสำรวจ ขุดเจาะเชื้อเพลิงฟอสซิลแหล่งใหม่เพื่อขึ้นมาเผาได้อีกแล้ว และนี่คือเหตุผลที่นักกิจกรรมของเราได้ยืนหยัดต่อสู้อย่างสันติภายใต้ความเคารพต่อสหพันธรัฐรัสเซีย

ประสบการณ์การเป็นนักเคลื่อนไหวต่อต้านการแบ่งผิวได้สอนให้ผมเข้าใจว่าการพูดคุยเพื่อหาข้อตกลงร่วมนั้นก่อให้เกิดประโยชน์สุดในการสร้างความเข้าใจอันดี ผมเชื่อว่าการขอเข้าพบ ฯพณฯ ท่าน ณ กรุงมอสโคว และอาศัยในช่วงเวลาที่มีกรณีนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย กรณีที่เกิดขึ้นนั้นมิได้ส่งผลดีต่อผู้ใดเลย แม้แต่สหพันธรัฐรัสเซีย หรือครอบครัวและเพื่อนของนักกิจกรรมที่ถูกคุมขัง

ผมขอน้อมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการเดินทางไปยังรัสเซีย เมื่อปีที่ผ่านมาผมได้ร่วมการรณรงค์อย่างสันติในรัสเซีย ซึ่งการรณรงค์ในครั้งนั้นไม่มีการแทรกแซงโดยเจ้าหน้าที่รักษาการชายฝั่งรัสเซีย แม้ว่าจะได้รับคำสั่งจากบริษัทก๊าซพรอม (Gazprom) ก็ตาม เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีความเข้าใจอย่างดีต่อการรณรงค์ด้วยสันติวิธีที่กรีนพีซมิได้มุ่งที่จะคุกคามความปลอดภัยต่อบุคคลหรือทรัพย์สิน แต่ในปีนี้ นักกิจกรรมของเราซึ่งใช้วิธีการรณรงค์เช่นเดิมกลับถูกข้อกล่าวหาว่าเป็นโจรสลัด พร้อมกับคำตัดสินให้ถูกคุมขัง ในการเดินทางมายังประเทศรัสเซียนี้ กระผมยินดีที่จะรับความเสี่ยงเพื่อหารือถึงความเข้าใจร่วมกับท่าน

ด้วยความเคารพอย่างสูง

นายคูมิ ไนดู
ผู้อำนวยการบริหาร
กรีนพีซ สากล

 

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ:

ฝ่ายสื่อ กรีนพีซสากล  
+31 (0)20 718 24 70 อีเมล 

ฝ่ายภาพ กรีนพีซสากล  
+31 (0) 20718 2471

ฝ่ายวีดีโอ กรีนพีซสากล 
+31 (0) 20718 2472

ธารา บัวคำศรี ผู้อำนวยการฝ่ายรณรงค์ กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
โทร:089 4769977  อีเมล       

วสุ วิภูษณะภัทร์  ผู้ประสานงานฝ่ายสื่อมวลชนประจำประเทศไทย กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โทร:084 811 9948   อีเมล: