แถลงการณ์ของกรีนพีซต่อการปล่อยรังสีนิวเคลียร์ในญี่ปุ่น

รายงานการรั่วไหลของรังสีจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมา

ข่าวประชาสัมพันธ์ - มีนาคม 12, 2554
โตเกียว, 12 มีนาคม 2554 - จากรายงานที่ว่าบริษัท Tokyo Electric Power Company ได้ทำการปล่อยรังสีนิวเคลียร์จากโรงไฟฟ้าฟูกูชิมาและระดับรังสีที่เพิ่มขึ้นนั้นสามารถตรวจวัดได้ในโรงไฟฟ้า ยาน เบอราเนก ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านนิวเคลียร์ของกรีนพีซสากล กล่าวว่า

“การปล่อยรังสีนิวเคลียร์ออกสู่อากาศไม่ว่าจะอยู่ในระดับใดก็ตามนั้นได้ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่รอบโรงไฟฟ้า การที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมาได้เกิดการรั่วไหลของรังสีหรือจำเป็นต้องปล่อยรังสีออกมาโดยเจตนาโดยทำให้ก๊าซจากเตาปฏิกรณ์หลุดออกสู่บรรยากาศภายนอก ก็หมายถึงว่า ระบบป้องกันทางกายภาพทั้งหมดที่ใช้แยกกัมมันตรังสีออกจากสิ่งแวดล้อมนั้นประสบความล้มเหลว”

ยาน เบอราเนก ตั้งคำถามว่า "จะต้องมีการเตือนภัยประชาชนอีกกี่ครั้งกว่าประชาชนจะเข้าใจว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นั้นมีอันตรายแฝงเร้นมากน้อยเพียงใด? อุตสาหกรรมนิวเคลียร์บอกเราว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นกับเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ใหม่ แต่สิ่งที่เห็นอยู่ขณะนี้คือญี่ปุ่นกำลังอยู่ท่ามกลางวิกฤตนิวเคลียร์ที่อาจมีผลกระทบร้ายแรงได้”

“ในขณะที่มีความพยายามที่จะลดการปล่อยรังสีนิวเคลียร์ให้น้อยที่สุดและทำให้ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัย สิ่งเหล่านี้ถือเป็นการเตือนให้คิดถึงความเสี่ยงอันแฝงเร้นของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซึ่งมักจะล่อแหลมต่อปัจจัยต่างๆ ทั้งจากความผิดพลาดของมนุษย์ ความล้มเหลวของการออกแบบและภัยพิบัติทางธรรมชาติ”

กรีนพีซเรียกร้องให้มีการลด ละ เลิกโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่มีอยู่และยุติการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งใหม่ รัฐบาลควรที่จะลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนที่ไม่เพียงแต่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแต่ยังคุ้มทุนและมีความมั่นคงอีกด้วยติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ธารา บัวคำศรี ผู้อำนวยการรณรงค์ กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ +66 89 4769977
สายด่วนโต๊ะข่าว กรีนพีนพีซสากล +31 (0) 20 7182470
ยาน เบอราเนก ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านนิวเคลียร์ของกรีนพีซสากล + 31 (0) 651 109 558

หมายเหตุ Notes:
ญี่ปุ่นมีเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 54 เครื่อง ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 18 แห่ง ด้วยกำลังการผลิตติดตั้ง 47,000 เมกะวัตต์ และผลิตกระแสไฟฟ้าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29 ในปี 2553 มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 4 แห่ง ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลที่ใกล้กับจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหว ได้รับผลกระทบคือ
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์โอนากาวา (เตาปฏิกรณ์ 3 เครื่อง),
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมา-ไดอิชิ (เตาปฏิกรณ์ 6 เครื่อง) และ
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์โตไก (เตาปฏิกรณ์ 1 เครื่อง) ส่วนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ตั้งอยู่ถัดไปคือ
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์คาชิวาซากิ-ไคราวา(เตาปฏิกรณ์ 7 เตา) นั้นตั้งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามของเกาะ บนชายฝั่งตะวันตก

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องญี่ปุ่นจะลด ละ เลิกพลังงานนิวเคลียร์ได้อย่างไร
สามารถดูได้จากรายงานปฏิวัติพลังงานของญี่ปุ่น
http://www.energyblueprint.info/japan.0.html

ไม่มีความคิดเห็นพบ เพิ่มความคิดเห็น

โพสต์ความคิดเห็น 

เพื่อแสดงความคิดเห็นคุณต้องลงชื่อเข้า