แถลงการณ์ของกรีนพีซ เกี่ยวกับความเห็นทางกฎหมาย เรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการไต่สวนมอนซานโต้

ข่าวประชาสัมพันธ์ - เมษายน 19, 2560
กรุงเฮก, เนเธอร์แลนด์, 18 เมษายน 2560 - จากการจำลองการไต่สวนมอนซานโต้วันนี้ผู้พิพากษา 5 คนได้แสดงความเห็นทางกฎหมายต่อบริษัทเคมีเกษตร มีเนื้อหาว่า “ผลกระทบจากการปฎิบัติของมอนซานโต้ในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ ส่งผลในด้านลบต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนของชนพื้นเมือง และชุมชนท้องถิ่น

ผลกระทบเหล่านี้จะทำให้หายนะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเนื่องจากการพึ่งพาสิ่งแวดล้อมอย่างใกล้ชิดของชนพื้นเมืองและชุมชน การขาดข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกิดจากสารเคมีกำจัดวัชพืช และพืชดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs)  การขาดมาตรการบรรเทาผลกระทบ การขาดการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่น่าเชื่อถือ และขาดที่ปรึกษาที่จำเป็น ซึ่งทั้งหมดนี้คือการเน้นย้ำว่า  มอนซานโต้กำลังละเมิดสิทธิมนุษยชน”[1]

นายวัชรพล แดงสุภา ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านอาหารและเกษตรกรรมเชิงนิเวศ กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า 

“นี่คือช่วงเวลาสำคัญในการเปิดเผยช่องโหว่ และความล้มเหลวของระบบในการจัดการความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ บริษัท เช่น มอนซานโต้ ควรจะรับผิดชอบต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและประชาชนมากขึ้น ในขณะที่รัฐบาลควรมีความกล้าหาญในการปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน มากกว่าการก้มหัวให้กับการความต้องการของบริษัท”

นายวัชรพล กล่าวเพิ่มเติมว่า

“รัฐบาลควรเปลี่ยนนโยบายและหันมาสนับสนุนเงินทุนช่วยเหลือให้กับเกษตรกร และผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบอาหารในวงกว้างมากขึ้น ซึ่งเป็นผู้กำลังผลิตหรือต้องการจะผลิตอาหารด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและดีต่อสุขภาพมากขึ้น  เราขอเรียกร้องให้รัฐบาลหันหลังให้กับอุตสาหกรรมเกษตรที่เป็นพิษ และหันมารับรองแนวทางของเกษตรกรรมเชิงนิเวศ และให้การสนับสนุนแก่เกษตรกรเพื่อปรับเปลี่ยนแนวทางการเกษตร”

การไต่สวนมอนซานโต้คือการรวมตัวกันของภาคประชาสังคมในระดับนานาชาติเพื่อที่จะให้มอนซานโต้รับผิดชอบต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน อาชญากรรมต่อมนุษย์ และ “อาชญากรรมต่อสิ่งแวดล้อม” ในเดือนตุลาคม 2559 ที่ผ่านมาได้มีการจำลองการไต่สวนขึ้น โดยมีผู้ให้ปากคำ 28 คนจากหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งรวมถึง เกษตรกร ผู้บริโภค นักวิชาการและนักวิทยาศาตร์ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการกระทำของมอนซานโต้

แม้ว่าการจำลองการไต่สวนนี้จะไม่มีผลทางกฎหมาย  แต่คำวินิจฉัยนั้นเป็นความคิดเห็นจริงจากผู้พิพากษาที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ และไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือองค์กรใดๆ ทั่วโลกก็ตาม ก็สามารถนำคำวินิจฉัยนี้มาใช้ในการต่อสู้เพื่อระบบอาหารที่ดีขึ้น

หมายเหตุ

[1] สำหรับข้อคิดเห็นด้านกฎหมายฉบับเต็มของการไต่สวนมอนซานโต้สามารถดูได้ที่นี่


ติดตามกรีนพีซเพิ่มเติมที่

  

ไม่มีความคิดเห็นพบ เพิ่มความคิดเห็น

โพสต์ความคิดเห็น 

เพื่อแสดงความคิดเห็นคุณต้องลงชื่อเข้า