ชาวไทยรวมพลัง “ปกป้องกระบี่จากถ่านหิน”

ข่าวประชาสัมพันธ์ - พฤษภาคม 18, 2557
กรุงเทพฯ, 18 พฤษภาคม 2557—วันนี้อาสาสมัคร เยาวชน ผู้สนับสนุนกรีนพีซ และนักวิ่งกว่า 1,500 คนร่วมวิ่งรณรงค์ปกป้องกระบี่ เพื่อสร้างความตระหนักแก่สาธารณะชนและแสดงเจตจำนงในการรวมพลังปกป้องกระบี่ พื้นที่ชุ่มน้ำสำคัญระดับโลก จากโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือขนถ่ายถ่านหินและโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน

กิจกรรม “Greenpeace Mini marathon – Run for Krabi” จัดขึ้นที่สวนหลวงพระราม 8 ในช่วงเวลาก่อนการวิ่งรณรงค์ กลุ่มเยาวชน อาสาสมัครกรีนพีซและนักวิ่งได้ร่วมทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ กางป้ายผ้าภาพพะยูน ขนาด 5x12 เมตร พร้อมข้อความ “Protect Krabi” หรือ “ปกป้องกระบี่” เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะปกป้องความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดกระบี่  จังหวัดกระบี่มีพื้นที่หญ้าทะเลขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย นอกจากนี้ยังถูกขึ้นทะเบียนให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ ตามอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ (Ramsar Convention) และเป็นหนึ่งในจำนวนพื้นที่ชุ่มน้ำทั้งหมด 10 แห่งในประเทศไทยที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุด

“จังหวัดกระบี่เป็นพื้นที่ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์  โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างรุนแรง  รวมถึงสัตว์น้ำและสิ่งมีชีวิตต่างๆที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว วันนี้ผู้คนกว่าพันคนได้มารวมตัวเพื่อแสดงพลังในงานรณรงค์ครั้งสำคัญนี้ พวกเราหวังว่าโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ที่ดำเนินการโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะต้องถูกทบทวนและยกเลิกในที่สุด” จริยา เสนพงศ์ ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าว

โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกำลังผลิต 870 เมกะวัตต์ เป็นโครงการภายใต้แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของปร���เทศไทย (PDP 2010 ปรับปรุงครั้งที่ 3) ดำเนินการโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โดยมีแผนดำเนินการสร้างในพื้นที่โรงไฟฟ้าเดิมของ กฟผ. เชื้อเพลิงถ่านหินอย่างน้อย 2.3 ล้านตันจะถูกนำเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซีย ออสเตรเลีย และแอฟริกาใต้ทุกๆ ปี เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า ในการขนถ่ายถ่านหินจะต้องขุดลอกพื้นที่ทะเลเป็นบริเวณกว้าง ซึ่งจะส่งผลกระทบมหาศาลต่อสิ่งแวดล้อมของกระบี่ โดยเฉพาะปะการัง หญ้าทะเล ผืนป่าชายเลน แหล่งทำประมงพื้นบ้าน แหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ ถิ่นที่อยู่อาศัยของพรรณพืชและสัตว์ และสร้างความเสียหายต่อวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดกระบี่

“โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่กำลังคุกคามมรกตแห่งอันดามัน การพัฒนาใดๆในพื้นที่แห่งนี้ควรคงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มาจากการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น การศึกษาศักยภาพพลังงานหมุนเวียนเพื่อนำมาใช้ผลิตไฟฟ้าให้กับจังหวัดกระบี่จึงเป็นทางออกที่ควรรีบลงมือ แทนที่จะกดดันให้ประชาชนมีตัวเลือกเพียงถ่านหินเท่านั้น”

“จังหวัดกระบี่กำลังก้าวสู่การปฏิวัติพลังงาน จากร่างแผนพัฒนาพลังงานหมุนเวียน จ.กระบี่ (2556-2570) ซึ่งจัดทำขึ้นโดยมูลนิธิสุขภาวะ กระบี่มีศักยภาพที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าใช้จากพลังงานหมุนเวียนทั้งหมด นอกจากนี้ จังหวัดกระบี่ยังสามารถบรรลุผลการลงนามปฏิญญาจังหวัดร่วมกันเพื่อผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนอีกด้วย (1) โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินจึงสวนทางกับแนวทางการพัฒนาของจังหวัดโดยสิ้นเชิง” จริยากล่าวเสริม

ประชาชนสามารถร่วมผลักดันข้อเรียกร้องยุติโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จังหวัดกระบี่โดยการลงชื่อ "ปกป้องกระบี่" ได้ที่ www.protectkrabi.org

กรีนพีซทำงานรณรงค์ด้วยหลักการเผชิญหน้าอย่างสันติวิธี นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรม เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและสันติภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

จริยา เสนพงศ์ ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โทร. +6681 692 8978 อีเมล

 สมฤดี ปานะศุทธะ ผู้ประสานงานสื่อมวลชน กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โทร. 081 929 5747 อีเมล

 

หมายเหตุ

(1)  http://103.28.101.10/anda/krabi/download/Declaration.pdf