ชาวนครศรีธรรมราชผลักดันพลังงานลมเป็นพลังงานอนาคตของไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ - สิงหาคม 17, 2556
หัวไทร, นครศรีธรรมราช,17 สิงหาคม 2556 – ชาวอำเภอหัวไทรและอาสาสมัครกรีนพีซร่วมนำว่าวนับร้อยตัวขึ้นสู่ท้องฟ้า ณ บริเวณทุ่งกังหันลม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เพื่อแสดงถึงศักยภาพพลังงานลมที่มีอยู่อย่างล้นเหลือในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่จะสามารถรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของจังหวัดได้ทั้งหมด พร้อมชูป้ายมีที่ข้อความ “นครศรีฯลมดี พอกันทีถ่านหิน” เพื่อรียกร้องให้นำศักยภาพพลังงานหมุนเวียนดังกล่าวมาใช้ผลิตไฟฟ้าอย่างเต็มที่แทนการที่จะผลักดันใช้พลังงานสกปรกอย่างถ่านหินโดยภาครัฐ

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินคือสาเหตุที่สำคัญที่สุดที่ประชาชนในพื้นที่ออกมาคัดค้าน เนื่องจากการสูญเสียต่อระบบนิเวศวิทยา ความหลากหลายชีวภาพ และวิถีชีวิตที่คนกว่าครึ่งล้านทำอาชีพการเกษตร การทำประมงและท่องเที่ยวในอำเภอหัวไทรซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2538  พื้นที่แห่งนี้มีความความหลากหลายทางชีวภาพ แต่ขณะเดียวกันก็มีความเปราะบางของระบบนิเวศวิทยา

“มีวิธีการแก้ปัญหาง่ายๆ ที่จะสร้างความมั่นคงต่อ���วามต้องการพลังงานในจังหวัดนครศรีธรรมราช และปกป้องสิ่งแวดล้อม นั่นก็คือการนำศักยภาพของพลังงานหมุนเวียนที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่และสูงสุด พลังงานลมสามารถสร้างงาน ส่งจ่ายกระแสไฟฟ้า และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนโรงไฟฟ้าถ่านหิน พลังงานลมเรามีอยู่แล้ว แต่เราไม่สามารถนำมันมาใช้ได้ทั้งหมด หากไม่มีกฎหมายพลังงานหมุนเวียนที่บังคับให้รัฐรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบสายส่งเป็นลำดับแรก”จริยา เสนพงศ์ ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าว

การที่พื้นที่นี้ตั้งอยู่บริเวณแนวชายฝั่งทะเลของประเทศไทย ศักยภาพพลังงานลมจึงมีอยู่มากมายตลอดทั้งปี ซึ่งก็สอดคล้องและได้รับการยืนยันจากผลการศึกษาวิจัยและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ   ดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีในการลงทุนโครงการกังหันลมขนาดเล็ก  อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ก็มีโครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่ภาคใต้ก็จะถูกสร้างขึ้นแล้ว โดยจะติดตั้งกังหันลมยาวตลอดแนวชายฝั่งจากจังหวัดนครศรีธรรมราชไปจนถึงจังหวัดสงขลา ด้วยด้วยกำลังผลิตติดตั้ง 126 เมกะวัตต์(3)  และจะสามารถส่งกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบเพื่อป้อนความต้องการของคนในพื้นที่ภาคใต้ได้ภายในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งจะสามารถลดการพึ่งพิงการผลิตไฟฟ้าแบบรวมศุนย์เช่นโรงไฟฟ้าถ่านหินได้” จริยา กล่าว

โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสวนทางกับแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงอย่างชัดเจน  ซึ่งโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริและการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมทำให้ชุมชนก้าวสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง  โดยเฉพาะในอีกสิบปีข้างหน้า(10)จังหวัดนครศรีธรรมราชจะสามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมได้เพียงพอร้อยเปอร์เซ็นต์ ควบคู่กับการนำแนวทางพระราชดำริไปปฎิบัติใช้ทั้งด้านเศรษฐกิจและพลังงาน”  รอง แก้วสกุล ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายรักบ้านเกิดลุ่มน้ำปากพนัง กล่าว

“นครศรีธรรมราชนั้นเป็นพื้นที่ทองคำสำหรับการลงทุนพลังงานลม โดยสามารถสร้างกังหันลมได้ทั้งบนฝั่งและนอกชายฝั่งของอ่าวไทย สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ตั้งแต่ 1,294 และ 18,444 เมกะวัตต์ ตามลำดับ(1)(2)  ซึ่งจะเพียงพอต่อความต้องการพลังงานไฟฟ้าในจังหวัดภาคใต้  และในอีกสองปีข้างหน้า ประชาชนจะได้เห็นทุ่งกังหันลมที่ใหญ่ที่สุดที่สามารถจ่ายไฟ ให้พลังงานที่สะอาด สร้างงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และรายได้จากพลังงานหมุนเวียน และเพลิดเพลินกับสิ่งแวดล้อมที่ดี” ดร.จอมภพ แววศักดิ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าว

แหล่งอ้างอิง

  1. Assessment of Micrositing Wind Energy Potential Along the Coasts of Southern Thailand, Thaksin University, Prince of Songkla University, Walilak University, Department of Alternative Energy Development and Efficiency,  Provincial Electricity Authority of Thailand, National Research Council of Thailand, 2551
  2. Offshore Wind Power Generation in the Gulf of Central Southern Thailand Research, Solar and Wind Energy Research Laboratory Renewable Energy System Research and Demonstration Center, Thaksin University, 2011
  3. The Status of Electricity Purchasing Agreement of Small Power Producer and Very Small Power Producer, EGAT, 2012
  4. The Study of Renewable Energy Plan of Southern Thailand, the Healthy Public Policy Foundation, 2013

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

จริยา เสนพงศ์ ผู้ประสานงานด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โทร 086 982 8572      
อีเมล

วสุ วิภูษณะภัทร์  ผู้ประสานงานสื่อมวลชน กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โทร 084 811 9948      
อีเมล