รายงานใหม่ของ IPCC ระบุ โลกไม่พร้อมสำหรับหายนะจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กรีนพีซเรียกร้องให้เปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบพลังงานหมุนเวียนเพื่อหลีกเลี่ยงภัยคุกคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์ - เมษายน 1, 2557
โยโกฮาม่า/กรุงเทพฯ, 31 มีนาคม 2557 – กรีนพีซเรียกร้องให้ผู้นำโลกเร่งเปลี่ยนมาใช้พลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและปลอดภัย ในขณะที่ วันนี้คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ประกาศสัญญาณอันตรายจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง

คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) กล่าวว่า ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ขยายวงกว้างอย่างรวดเร็วในทั่วทุกทวีปและมหาสมุทร และอาจเลวร้ายมากไปกว่านี้หากเลือกแนวทางที่คำนึงเพียงผลระยะสั้น

ไกซ่า โคโซเนน กรีนพีซสากล กล่าวว่า “เรากำลังเดินอยู่บนเส้นด้าย แต่ถ้าเรากล้าลงมือปฎิบัติที่จะหยุดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเร็วขึ้น เราจะสามารถหลีกเลี่ยงภัยคุกคามต่อความมั่นคงของมนุษย์ มหาสมุทร ป่าไม้และสัตว์ป่า การกระทำของเราจะเป็นตัวกำหนดประวัติศาสตร์ว่าเราจะเลือกไปในทิศทางใด และเราตั้งคำถามถึงผู้นำโลกว่าคุณจะยืนอยู่ข้างเราหรือไม่?”

รายงาน IPCC พบว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นภัยคุกคามอย่างต่อเนื่องต่อความมั่นคงของมนุษย์  เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้ทรัพยากรทางอาหารและน้ำ ตกอยู่ในความเสี่ยง นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบทางอ้อมในการเพิ่มความเสี่ยงของการย้ายถิ่นและความขัดแย้งที่รุนแรง

เจน มาแมน ที่ปรึกษาด้านสันติภาพ กรีนพีซสากลกล่าวว่า  “แท่นขุดเจาะน้ำมันและโรงไฟฟ้าถ่าน���ินเปรียบเสมือนอาวุธที่มีอำนาจการทำลายล้างสูง  เพราะเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ชั้นบรรยากาศถูกทำลายจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนอย่างไร้พรมแดน  เพื่อเป็นการปกป้องสันติภาพและความมั่นคง เราจะต้องปลดอาวุธเหล่านั้นและเร่งการเปลี่ยนแปลงสู่การใช้พลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและปลอดภัย ซึ่งได้มีการริเริ่มใช้แล้ว”

ปัญหาด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจซึ่งได้ขยายวงกว้าง กำลังเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจ แต่สำหรับภูมิภาคที่กำลังพัฒนา การสูญเสียที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่สามารถวัดมูลค่าได้ในแง่ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพียงอย่างเดียว

อมาลี โอบูซาน  ผู้ประสานงานรณรงค์  กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศฟิลิปปินส์ กล่าวว่า “เราไม่ควรที่จะดูเพียงตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทั่วโลกเพียงอย่างเดียว ความสูญเสียชีวิตของผู้คนกว่า 8,000 คน จากเหตุการณ์ใต้ฝุ่นไห่เยี่ยน เป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญมากกว่า หรือแม้แต่ความสูญเสียจากความบอบช้ำที่ลูกต้องพรากจากอ้อมแขนของแม่ระหว่างถูกคลื่นพายุเข้าซัด นี่คือต้นทุนของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เราต้องลงมือทำอย่างเร่งด่วน ผู้ที่ได้รับผลกระทบคือคนที่ต้องรับภาระจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในขณะที่ผู้ก่อมลพิษไม่ได้รับผลกระทบจากสิ่งที่ตนก่อ  บริษัทน้ำมัน ถ่านหิน และก๊าซ ยังคงได้รับผลประโยชน์มหาศาล สิ่งเหล่านี้ควรมีการเปลี่ยนแปลงและเราตั้งใจว่าจะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง”

กรีนพีซเรียกร้องให้รํฐบาลเข้าร่วมการประชุมว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ที่จัดขึ้นโดย นายบัน คีมูน เลขาธิการสหประชาชาติในเดือนกันยายนนี้ พร้อมกับเจตจำนงที่จะช่วยผลักดันให้เกิดระบบพลังงานหมุนเวียน 100 เปอร์เซนต์ ในขณะนี้พลังงานหมุนเวียนที่สะอาด อย่างเช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานทางเลือกอื่นๆ กำลังท้าทายระบบพลังงานรูปแบบเก่า รัฐบาลจะต้องสร้างความมั่นใจให้ได้ว่าจะมีการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานหมุนเวียนที่แท้จริง

 

หมายเหตุ

สามารถอ่านสรุปรายงาน “IPCC WGII report on climate change impacts, adaptation and vulnerability – key findings” ที่

http://www.greenpeace.org/international/Global/international/briefings/climate/2014/IPCC-WGII-Key-Findings.pdf 

ภาพประกอบ : http://photo.greenpeace.org/C.aspx?VP3=ViewBox&STID=27MZIF3O7X1K&CT=Story

ประสานงานเรื่องภาพถ่ายที่ +31 207 18 2471

ประสานงานภาพเคลื่อนไหวที่  +31 20 718 2472

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

อมาลี โอบูซาน  ผู้จัดการฝ่ายรณรงค์ด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อีเมล     โทร +63917-5216804 

สมฤดี ปานะศุทธะ ผู้ประสานงานสื่อมวลชน  กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อีเมล        โทร +66819295747