เรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์ยกย่องการเคลื่อนไหวของชุมชนท้องถิ่นในประเทศไทยพร้อมร่วมเรียกร้องความเป็นธรรมทางสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์ - กันยายน 29, 2553
ประจวบคีรีขันธ์ -- วันนี้ เรนโบว์ วอร์ริเออร์ เรือธงของกรีนพีซเดินทางมาถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หนึ่งในพื้นที่ที่มีการเคลื่อนไหวของชุมชนท้องถิ่นที่เข้มแข็งที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อสนับสนุนการเคลื่อนไหวเพื่อความเป็นธรรมทางสิ่งแวดล้อมของประชาชนไทย

กรีนพีซ เครือข่ายสิ่งแวดล้อมประจวบคีรีขันธ์และชุมพรซึ่งถือเป็นตัวแทนประชาชนนับ พันคนทั่วประเทศ ร่วมกันปิดผนึกและฝังแคปซูลเวลาเพื่อรำลึกถึงการเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม ของชุมชนท้องถิ่น การรณรงค์ปกป้องสิ่งแวดล้อมกับเรนโบว์ วอร์ริเออร์ได้เข้าร่วมการเคลื่อนไหวของชุมชนท้องถิ่นเพื่อเรียกร้องรัฐบาล ไทยให้ความสำคัญเร่งด่วนและส่งเสริมการลงทุนที่ช่วยให้ประเทศไทยอยู่บนเส้น ทางการพัฒนาที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยการก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีผ่านการริเริ่มทางนโยบายแบบใหม่ที่กล้าหาญและ สร้างความสมานฉันท์ทั่วทั้งชนชั้นทางสังคมและคนรุ่นต่างๆ

นายธารา บัวคำศรี ผู้แทนประจำประเทศไทย กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า “เรื่องราวของการเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นของไทยคือส่วน หนึ่งของประวัติศาสตร์โลกว่าด้วยการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมทางสิ่งแวดล้อม และการกอบกู้วิกฤตสภาพภูมิอากา�� ครั้งนี้ แคปซูลเวลาคือสัญลักษณ์แห่งแรงบันดาลใจร่วมของผู้คนและชุมชนซึ่งอยู่แถวหน้า ในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การพัฒนาที่มีมิติทางนิเวศวิทยา (Green Development) กรีนพีซมีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวภาคประชาชนที่ทำการ ต่อสู้เพื่อทำให้การพัฒนาดังกล่าวเป็นจริง เรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์จะเดินทางออกจากประจวบคีรีขันธ์ไปร่วมกิจกรรมชุมนุมของเครือข่าย ประชาชนภาคตะวันออกเพื่อคัดค้านการพัฒนาสกปรกในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้”

ประจวบคีรีขันธ์เป็นฐานที่มั่นของการเคลื่อนไหวภาคประชาชนในประเทศไทย กรีนพีซและชุมชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกันปิดผนึกแคปซูลเวลาซึ่งบรรจุ คำแถลงการณ์ บทความ เอกสารหนังสือต่างๆ ภาพถ่าย สื่อวิดีทัศน์ ป้ายผ้าและสิ่งของที่เป็นความทรงจำอื่น ๆ ณ ชุมชนบ่อนอก ใกล้กับอนุสาวรีย์ “ทรนง ณ ธรณี” ซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเจริญ วัดอักษร ผู้นำชุมชนที่อุทิศตนเองเพื่อปกป้องและยึดถือคุณค่าทางสิ่งแวดล้อมและสิทธิ ชุมชน เรื่องราวของเจริญ วัดอักษรจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจชุมชนท้องถิ่นต่างๆ ในประเทศไทยและในเอเชียในการยืนหยัดต่อสู้เพื่ออนาคตที่ดีกว่าและเพื่อทำให้ ความเป็นธรรมทางสังคมเป็นจริง 

เจริญ วัดอักษร ร่วมกับผู้นำชุมชนจากบ้านกรูดในประจวบคีรีขันธ์และกรีนพีซ นำการต่อสู้คัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินสองแห่งที่บ้านกรูดและบ่อนอกจน ประสบความสำเร็จ ถึงแม้มีภัยคุกคามต่อเขาและครอบครัว เจริญถูกยิงเสียชีวิตในปี พ.ศ. 2547 กรีนพีซยังคงทำงานร่วมกับเครือข่ายชุมชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยในปี 2548 ได้ออกคำประกาศประชาชนต่อต้านถ่านหินและสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด ในปี 2551 ระหว่างการเดินทางรณรงค์ของเรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์เพื่อหยุดถ่านหิน ชุมชนในอำเภอทับสะแกในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สามารถชะลอโครงการก่อสร้างโรง ไฟฟ้าถ่านหินขนาด 4,000 เมกะวัตต์ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และต่อมารัฐบาลได้มีการทบทวนแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (PDP2007)

คุณจินตนา แก้วขาว ผู้นำเครือข่ายสิ่งแวดล้อมประจวบคีรีขันธ์กล่าวว่า “การเคลื่อนไหวของเรานั้นพูดในนามคนทั้งหลายที่ได้รับผลกระทบและต่อสู้กับ “การพัฒนา” ที่ทำลายสิ่งแวดล้อม สุขภาพและวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น รัฐบาลมองข้ามภูมิปัญญาและศักดิ์ศรีท้องถิ่น และผลักดันนโยบายที่ไม่สอดคล้องและเหมาะสมกับชุมชนท้องถิ่น เครือข่ายสิ่งแวดล้อมประจวบคีรีขันธ์มีพันธะต่อการปกป้องสิ่งแวดล้อมในภาค ใต้ของประเทศไทย และจะไม่ยอมให้โครงการพัฒนาและโรงไฟฟ้าที่สกปรกและอันตรายใดๆ เกิดขึ้นได้”

กรีนพีซเรียกร้องรัฐบาลไทยให้ออกจากวังวนการพัฒนาที่สกปรก (dirty development) และลงทุนการพัฒนาที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ (green development) เพื่ออนาคตที่สันติ

  • เพิ่มการลงทุนด้านเทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงานและพลังงานหมุนเวียนโดย ยุติการอุดหนุนทางการเงินต่อเชื้อเพลิงฟอสซิล โครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานเข้มข้นในประเทศไทย
  • ฟื้นฟูแม่น้ำเจ้าพระยาโดยกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนเพื่อลด จำกัดและกำจัดการปล่อยทิ้งสารเคมีที่เป็นพิษลงสู่แหล่งน้ำทุกแหล่งของประเทศ ไทย
  • ยกร่างนโยบายแห่งชาติเพื่อสนับสนุนการทำเกษตรกรรมยั่งยืนในประเทศไทยโดย ยกเลิกพืชอาหารจีเอ็มโอและยุติการอุดหนุนทางการเงินต่อการใช้ปุ๋ยเคมีและยา ปราบศัตรูพืชในประเทศไทย และ
  • ดำเนินการมาตรการที่เข้มงวดเพื่อปกป้องและยุติการทำลายป่า และยุตินโยบายและโครงการพัฒนาทุกโครงการที่จะส่งผลกระทบเชิงลบต่อพื้นที่ ป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ

ขณะนี้เรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์อยู่ในประเทศไทยภายใต้โครงการ “ปกป้องสิ่งแวดล้อมกับเรนโบว์ วอร์ริเออร์” ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรีนพีซเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกอาเซียนสนับสนุนการพัฒนาที่คำนึงถึงสิ่งแวด ล้อมและระบบนิเวศ และปรับเปลี่ยนให้แนวทางพัฒนาแบบคาร์บอนต่ำเป็นการพัฒนาแห่งอนาคต การเดินทางมาเยือนครั้งนี้มีขึ้นในวาระครบรอบ 10 ปีงานรณรงค์ของกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในด้านการปกป้องป่าไม้ การกระตุ้นให้เกิดการปฏิวัติพลังงาน การสนับสนุนเกษตรกรรมยั่งยืน และยุติมลพิษในแหล่งน้ำ

ติดตามการเดินทางรณรงค์ของเราได้ที่ www.greenpeace.org/seasia

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 

ธารา บัวคำศรี ผู้แทนประจำประเทศไทย
กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วิริยา กิ่งวัชระพงศ์
ผู้ประสานงานสื่อมวลชน (บนเรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์)

เลยา เกเรโร
ผู้จัดการฝ่ายสื่อ

ภาพถ่ายและวิดิโอ
เกรซ ดูราน คาบุส