เวทีเสวนา “ให้ความรู้ด้านพลังงานและคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน 800 เมกะวัตต์”

ข่าวประชาสัมพันธ์ - มีนาคม 25, 2556
วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2556 เวลา 12.00-18.30 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ 4 บ้านทุ่งสาคร ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ขอเชิญร่วม เวทีเสวนา “ให้ความรู้ด้านพลังงานและคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน 800 เมกะวัตต์”
08.00-12.00 น. วิทยากรลงพื้นที่
12.00-12.45 น. รับเอกสาร
12.45-13.00 น. นายสมนึก กรดเสือ ตัวแทนชาวบ้านกล่าวต้อนรับ
13.00 -13.30 น. ตัวแทนนำเสนอสถานการณ์พลังงานในพื้นที่

ผู้ใหญ่สมศักดิ์ นบนอบ ตัวแทนชาวบ้านรอบโรงไฟฟ้าถ่านหิน นายต้อเหตุ คลองยวน ตัวแทนประมงพื้นบ้าน

13.30 – 14.30 น. “หยุดคอรัปชั่น = หยุดวิกฤตพลังงาน= หยุดโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่”

อิฐบูรณ์ อ้นวงษา อนุกรรมการกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่อง การทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา

14.30-15.30 น. “EHIA โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่และโครงการท่าเทียบเรือถ่านหินสะพานช้าง”

นางสาวสมพร เพ็งค่ำ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

นายธารา บัวคำศรี ผู้อำนวยการรณรงค์กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

15.30-16.30 น. “สิทธิชุมชนกับการจัดการพลังงานกระบี่”

อาจารย์ประสาท มีแต้ม อนุกรรมการสิทธิชุมชน ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

16.30-17.30 น. “กระบี่ 100 เปอร์เซ็นพลังงานหมุนเวียน”

นายศุภกิจ นันทะวรการ นักวิจัยมูลนิธินโยบายสุขภาวะ

17.30-17.45 น. เปิดตัวแผนที่เส้นทางถ่านหินกระบี่และแผนที่พลังงานหมุนเวียนกระบี่

17.45-18.30 น. ซักถาม แลกเปลี่ยน นำสู่การลงมือร่วมกัน

ผู้ดำเนินรายการ. จริยา เสนพงศ์ ผู้ประสานงานด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม