กรีนพีซระบุ ประเทศไทยจะต้องยกเลิกโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ มิใช่ยืดเวลาออกไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ - เมษายน 28, 2554
กรุงเทพฯ - กรีนพีซเรียกร้องนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะให้ล้มเลิกแผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ไม่ใช่ยืดเวลาออกไป 3 ปีตามข้อเสนอของรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากทบวงพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ หรือ International Atomic Energy Agency (IAEA) ที่ระบุว่าพลังงานนิวเคลียร์ยังไม่เป็นที่ยอมรับของคนไทย

“สิ่งที่รัฐบาลไทยต้องทำคือยกเลิกแผนการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั้งหมด พลังงานนิวเคลียร์ไม่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและประชาชนก็ไม่ยอมรับ ประชาชนยังได้คัดค้านพลังงานนิวเคลียร์ในพื้นที่ 5 จังหวัดซึ่งระบุว่าจะเป็นสถานที่ตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อีกด้วย” จริยา เสนพงศ์ ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าว

“เป็นเรื่องตลกหากมีรัฐบาลใดที่คิดว่าประชาชนจะยอมรับพลังงานนิวเคลียร์ในภาวะวิกฤตฟูกูชิมาเช่นนี้ รัฐบาลไทยจะต้องหยุดผลาญภาษีของประชาชนไปกับการศึกษาความเป็นไปได้และการ เลือกสถานที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ แล้วลงทุนด้านการพัฒนาเทคโนโลยีที่สะอาดเพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลังงาน นี่คือห้วงเวลาที่เราต้องทำให้พลังงานหมุนเวียนบรรลุประสบความสำเร็จ” จริยากล่าวเสริม

กรีนพีชเชื่อว่าการขยายและพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนเป็นกุญแจสำคัญที่จะสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อย่างไรก็ตาม  ในปัจจุบัน  แหล่งพลังงานหมุนเวียนที่ในประเทศไทยนั้นยังไม่อาจเชื่อมกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าได้ทั้งหมด เพราะขาดเจตจำนงทางการเมืองและนโยบายที่จะสนับสนุนให้พลังงานหมุนเวียนขยายตัวอย่างเต็มที่ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์คืออุปสรรคขัดขวางการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนขนาดใหญ่ในระบบสายส่งไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 26 เมษายนที่ผ่านมา กรีนพีซและองค์กรภาคประชาสังคมได้ร่วมเปิดตัว “เครือข่ายพลเมืองไทยปฏิรูปพลังงาน” ในเวทีสาธารณะ “วิกฤตฟูกูชิมาและอนาคตพลังงานที่ยั่งยืนในสังคมไทยในวาระครบรอบ 25 ปี หายนะภัยเชอร์โนบิล” ที่จัดร่วมกับสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย หรือแผนพีดีพี 2010 ได้ระบุพื้นที่ที่มีความเป็นไปได้ที่จะก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ แต่ชุมชนในจังหวัดที่ถูกคัดเลือกได้รวมตัวกว่าหลายหมื่นคนเพื่อชี้แจงรัฐบาลว่าพวกเขาต้องการอนาคตที่ปราศจากความเสี่ยงจากนิวเคลียร์ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชนที่เข้มแข็งเพื่อเรียกร้องทางเลือกของพลังงานที่ปลอดภัย ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวของชุมชนเพื่อเปิดโปงต้นทุนด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากพลังงานถ่านหินที่สกปรกทำให้รัฐบาลต้องทบทวนแผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศ

กรีนพีซเชื่อว่าจากความเข้มแข็งในการต่อต้านโรงไฟฟ้าถ่านหินสามารถเป็นเครื่องชี้วัดที่ชัดเจนว่าพลังงานที่มีความเสี่ยงแฝงเร้นอย่างนิวเคลียร์ย่อมไม่มีทางเป็นที่ยอมรับในประเทศไทยเช่นกัน

“เราจะไม่มีวันได้เห็นประชาชนนับร้อยคนออกมาตะโกนเรียกร้องให้มีโรงไฟฟ้า นิวเคลียร์ เพราะทุกคนรู้ดีว่านิวเคลียร์ไม่ปลอดภัย แต่เราจะเห็นมวลชนที่แสดงตนในฐานะหน้าที่ของพลเมือง ร่วมปกป้องสิทธิของชุมชนในการดำรงชีวิตร่วมกันอย่างสันติในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย กรีนพีซมีความยินดีที่จะร่วมเป็นหนึ่งในการเคลื่อนไหวเหล่านี้” จริยากล่าวสรุป

กรีนพีซทำงานรณรงค์ด้วยหลักการเผชิญหน้าอย่างสันติวิธี นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรม เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและสันติภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

จริยา เสนพงศ์
ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

วิริยา กิ่งวัชระพงศ์
ผู้ประสานงานสื่อมวลชน