‘เรือแห่งความหวัง’ มาถึงไทยแล้ว เรือเอสเพอรันซา ของกรีนพีซเริ่มต้นภารกิจปกป้องทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ข่าวประชาสัมพันธ์ - มิถุนายน 15, 2556
สงขลา, 15 มิถุนายน พ.ศ. 2556 - เรือรณรงค์ของกรีนพีซ ‘เอสเพอรันซา’ เดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วโดยจอดทอดสมอบริเวณหน้าหาดสมิหลา จังหวัดสงขลา การเดินทางนี้เป็นช่วงที่ 2 ของการรณรงค์เพื่อปกป้องทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอสเพอรันซา ซึ่งแปลว่า ‘ความหวัง’ ในภาษาสเปน มายังภูมิภาคนี้เพื่อประกาศความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลอันอุดมสมบูรณ์ และเพื่อเรียกร้องทางแก้ปัญหาที่ทะเลแถบนี้กำลังเผชิญอยู่

ในโอกาสการมาเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรกของเรือเอสเพอรันซา กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แถลงเปิดตัวงานรณรงค์ด้านทะเลและมหาสมุทรอย่างเป็นทางการ ในโครงการ “ฟื้นชีวิตทะเลไทย กับเรือเอสเพอรันซา” กรีนพีซร่วมกับเครือข่ายท้องถิ่นและชุมชนชายฝั่งทะเลจะเปิดโปงภัยที่คุกคามท้องทะเลของเรา และเรียกร้องต่อรัฐบาลให้ปรับปรุงกฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับการประมงให้มีประสิทธิภาพเพื่อปกป้องทะเลของเรา และเพื่อคนไทยทุกคนซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นชีวิตให้ทะเล

“นครสงขลาขอต้อนรับเรือเอสเพอรันซาสู่ประเทศไทย และยินดีร่วมสนับสนุนภารกิจฟื้นชีวิตทะเลไทยในครั้งนี้ สงขลาเป็นจังหวัดที่ต้องพึ่งพิงทะเลเป็นอย่างมาก เราต้องการจะปกปักรักษาท้องทะเลเพื่อลูกหลานของเราในอนาคต” นายสมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา กล่าว

“ในอดีต ทะเลไทยเคยคับคั่ง���ปด้วยฝูงปลาและสัตว์น้ำน้อยใหญ่มากมาย แต่ทุกวันนี้ ทรัพยากรทางทะเลเหล่านี้กำลังใกล้จะหมดไป แนวปะการังกำลังจะตาย ระบบนิเวศป่าชายเลนและหญ้าทะเลที่สำคัญต่อความเป็นอยู่ของสัตว์น้ำกำลังสูญสลาย งานรณรงค์ด้านทะเลนี้ก็เพื่อเรียกร้องให้คนไทยทุกคนและทุกภาคส่วน รัฐบาล เอกชน องค์กรอิสระ และองค์กรไม่แสวงหากำไร มาร่วมกันฟื้นชีวิตและความอุดมสมบูรณ์ให้กับท้องทะเลบ้านเรา” ศิรสา กันตรัตนากุล ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านทะเลและมหาสมุทร กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าว

ในบรรดาภัยคุกคามหลักๆ ที่ทะเลไทยเผชิญอยู่ นอกจากการลดลงของแนวปะการัง ป่าชายเลน และหญ้าทะเล ก็คือการประมงแบบทำลายล้าง และการประมงผิดกฎหมาย อุตสาหกรรมประมงพาณิชย์ยังละเมิดสิทธิในทรัพยากรชายฝั่งที่ถูกกำหนดไว้สำหรับการทำประมงพื้นบ้านขนาดเล็ก ถือเป็นการทำลายวิถีชีวิตชุมชนพื้นบ้านอีกด้วย

“ถึงเวลาแล้วที่ ‘คนกินปลา’ ต้องลุกขึ้นมาปกป้องแหล่งอาหารโปรตีนของโลกให้หลุดออกจากกลุ่มทุนอุตสาหกรรมประมงที่เอาเปรียบและเห็นแก่ตัว พื้นที่ทุกตารางนิ้วในอ่าวไทยผ่านการถูกอวนลากกวาดมาแล้วจนราบเรียบ กลายเป็นพื้นโคลนโล่งๆ จนสัตว์น้ำไม่มีโอกาสแพร่ขยายพันธุ์ ถึงเวลาแล้วที่เราต้องร่วมกันหยุดประมงทำลายล้างให้หมดสิ้นไป” บรรจง นะแส ประธานสมาคมรักษ์ทะเลไทย กล่าวในคำแถลงการณ์ภาคประชาชนบนเรือเอสเพอรันซา

“กรีนพีซ หวังว่าการที่เรือเอสเพอรันซาเดินทางมาประเทศไทยครั้งแรกนี้จะสามารถสร้างความตื่นตัวให้สังคมเกี่ยวกับปัญหาความเสื่อมโทรมของทะเลไทย เพื่อร่วมกันสร้างพลังในการอนุรักษ์ปกป้องฟื้นฟูทะเลของเรา กรีนพีซขอเชิญคนไทยทุกคนมาร่วมลงชื่อที่ www.defendouroceans.org เพื่อเป็นผู้พิทักษ์รักษ์ทะเล และเพื่อปกป้องทะเลของเรา” ดร.โอภาส ปัญญา กรรมการที่ปรึกษาบริหาร กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าว

จังหวัดสงขลา เป็นศูนย์กลางการประมงที่สำคัญในภาคใต้ของไทย และเป็นแหล่งพลังของชุมชนประมงพื้นบ้านที่ต่อสู้เพื่อปกป้องทะเลอันเป็นแหล่งอาหารและเป็นวิถีชีวิตของพวกเขา การจัดงาน ‘ฟื้นชีวิตทะเลไทย กับเรือเอสเพอรันซา’ ในจังหวัดสงขลาครั้งนี้ (1) เป็นการรวมตัวกันของเครือข่ายอนุรักษ์มากมาย อาทิ เทศบาลนครสงขลา สมาคมรักษ์ทะเลไทย สมาคมสมาพันธ์ประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย สงขลาฟอรั่ม ประมงพื้นบ้านจังหวัดสงขลา วิทยาลัยวันศุกร์ เครือข่ายรักษ์ทะเลจะนะ เครือข่ายพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา และอื่นๆ เพื่อร่วมกันส่งเสียงให้ผู้คนเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทะเล การยุติการทำประมงทำลายล้าง หยุดสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำบนชายหาด และหยุดการพัฒนาอุตสาหกรรมสกปรก

เรือเอสเพอรันซามีกำหนดการรณรงค์ในประเทศไทยระหว่างวันที่ 15- 30 มิถุนายน โดยจะเดินทางออกจากจังหวัดสงขลาในวันที่ 16 มิถุนายน ไปยังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 22-23 มิถุนายน และสิ้นสุดการเดินทางที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 27-30 มิถุนายน ติดตามรายละเอียดการเดินทางได้ที่ http://www.greenpeace.org/seasia/th/about/ships/esperanza/ship-tour-2013

หมายเหตุ

(1)      กิจกรรมในวันนี้ประกอบไปด้วยการเปิดเรือเอสเพอรันซาให้ประชาชนเยี่ยมชม ขบวนจักรยานรณรงค์จากหาดใหญ่สู่สงขลา นิทรรศการจากเครือข่ายอนุรักษ์ต่างๆ การแสดงพื้นบ้าน การประกวดงานศิลปะ และงานเสวนาหัวข้อ ‘กู้วิกฤตพื้นที่ผลิตอาหาร (ทะเลไทย)’ โดยมีนักวิชาการ ตัวแทนจากภาคประชาชน และหน่วยงานภาครัฐ ร่วมเป็นวิทยากร

เพิ่มเติม

  1. อ่านรายละเอียดโครงการรณรงค์ ‘ฟื้นชีวิตทะเลไทย กับเรือเอสเพอรันซา’ และกำหนดการกิจกรรมตลอดการเดินทาง ได้ที่  http://www.greenpeace.org/seasia/th/about/ships/esperanza/ship-tour-2013
  2. ร่วมเป็นผู้พิทักษ์รักษ์ทะเล และลงชื่อสนับสนุนข้อเรียกร้องเพื่อปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการประมง และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ที่ www.defendouroceans.org

กรีนพีซเรียกร้องต่อรัฐบาลเพื่อให้คำมั่นที่จะฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและระบบนิเวศบริเวณชายฝั่งทะเลให้กลับมามีสภาพอุดมสมบูรณ์ให้สำเร็จภายใน 5 ปี โดยเริ่มต้นจากการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการประมง และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ต้องเคารพถึงผลประโยชน์ของประชาชน วิถีชีวิตและวัฒนธรรม และสิทธิชุมชนในการมีส่วนร่วมและดูแลทรัพยากรในท้องถิ่นเป็นหลัก ซึ่งต้องครอบคลุมถึง

  • ยุติการทำประมงแบบทำลายล้าง ซึ่งส่งผลต่อระบบนิเวศและห่วงโซ่อาหาร ทรัพยากรหน้าดินและในดิน เช่น การใช้อวนลาก อวนรุน คราดหอย เรือดำหอยจอบ และการปั่นไฟล้อมจับในการจับสัตว์น้ำเพื่อที่จะฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและระบบนิเวศบริเวณชายฝั่งทะเลให้กลับมามีสภาพอุดมสมบูรณ์
  • ขยายเขตอนุรักษ์ทางทะเลทั่วประเทศจากชายฝั่ง 3 กิโลเมตรเป็นอย่างน้อย 5 ไมล์ทะเล (9.275 กิโลเมตร) และขยายเขตอนุรักษ์ทางทะเลจากชายฝั่ง 5 ไมล์ทะเล เป็น 12 ไมล์ทะเล (22.224 กิโลเมตร) ในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบรูณ์มาก เพื่อลดการถูกทำลายของแหล่งเพาะตัวและอนุบาลของสัตว์น้ำบริเวณพื้นที่ใกล้ชายฝั่งทะเล
  • ขยายขนาดตาอวนและปรับปรุงอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำประมงเพื่อให้สามารถจับได้เพียงสัตว์น้ำที่โตเต็มวัยแล้วเท่านั้น 
  • หยุดการขยายตัวและพัฒนาโครงการอุตสาหกรรมสกปรกบริเวณแนวชายฝั่งทะเลที่มีความอุดมสมบูรณ์  บริเวณพื้นที่ผลิตอาหาร และบริเวณมีความอ่อนไหวต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงยุติสิ่งปลูกสร้างและโครงสร้างบริเวณชายหาด

 

กรีนพีซทำงานรณรงค์ด้วยหลักการเผชิญหน้าอย่างสันติวิธี นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและสันติภาพ

 

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

ศิรสา  กันตรัตนากุล ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านทะเลและมหาสมุทร กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โทร. 089 688 7645
อีเมล:

 

อารยา อนันต์ประกฤติ  หัวหน้าฝ่ายสื่อมวลชน กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โทร. 081 685 7275
อีเมล:

 

วสุ วิภูษณะภัทร์  ผู้ประสานงานฝ่ายสื่อมวลชน กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โทร. 084 811 9948 
อีเมล: