เรือแห่งความหวังของกรีนพีซ ร่วมกับประมงพื้นบ้านสงขลา ประท้วงแท่นขุดเจาะน้ำมันกลางทะเล

ข่าวประชาสัมพันธ์ - มิถุนายน 16, 2556
สทิงพระ จังหวัดสงขลา, 16 มิถุนายน พ.ศ. 2556 – วันนี้ เรือประมงพื้นบ้านจังหวัดสงขลากว่า 200 ลำ เคลื่อนขบวนเรือวนรอบแท่นขุดเจาะน้ำมัน พร้อมป้ายข้อความ “หยุดทำร้ายทะเลไทย” เพื่อสื่อสารให้ผู้คนตระหนักถึงภัยคุกคามจากการพัฒนาอุตสาหกรรมริมชายฝั่งทะเลอ่าวไทยที่ส่งผลกระทบต่อท้องทะเล กิจกรรมนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างชุมชนเรือประมงพื้นบ้านกับเรือเอสเพอรันซาของกรีนพีซที่เดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อวานนี้ ในช่วงที่ 2 ของการรณรงค์เพื่อปกป้องทะเลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เครือข่ายประมงพื้นบ้านจังหวัดสงขลาเคลื่อนแถวขบวนเรือ และวางทุ่นที่มีข้อความ”หยุดทำร้ายทะเลไทย” พร้อมประกาศแถลงการณ์ (1) ที่บริเวณแท่นขุดเจาะน้ำมันของบริษัท นิวคอสตอล จำกัด (CEC International Limited) ซึ่งอยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลอ่าวไทยในเขตอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เพียง 12 กิโลเมตร แท่นขุดเจาะน้ำมันนี้เป็นหนึ่งในหลายร้อยแท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย มีเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลลงทะเลอ่าวไทยไม่น้อยกว่า 200 ครั้งจากการเดินเรือและการขนส่งน้ำมัน แท่นขุดเจาะน้ำมันก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหานี้  และเป็นภัยคุกคามต่อระบบนิเวศและวิถีชีวิตของชุมชนริมฝั่งทะเล

“หลังจากแท่นขุดเจาะ��้ำมันเข้ามาอยู่ใกล้ชายฝั่ง เราพบเห็นคราบน้ำมันตามชายหาดของสงขลาเกิดขึ้นบ่อยครั้ง แต่ก็ไม่มีหน่วยงานใดออกมารับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น คราบสกปรกนี้ส่งผลให้ปลาที่เคยมีอยู่อย่างสมบูรณ์หายไป ปัจจุบันสงขลากลายเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรม ซึ่งควรเป็นบทเรียนให้กับพื้นที่อื่นๆ เพื่อที่จะได้ปกป้องทะเลของพวกเขาไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ซ้ำรอยอีก” เจริญ ทองมา ประธานกลุ่มประมงพื้นบ้าน อำเภอระโนด สทิงพระ และ สิงหนคร กล่าว

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา  ชาวประมงพื้นบ้านขนาดเล็ก และภาคประชาสังคมในจังหวัดสงขลาได้ลุกขึ้นมาคัดค้านโครงการขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ใกล้บริเวณชายฝั่งทะเล ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ การขุดเจาะน้ำมันมีความเสี่ยงต่อการทำให้เกิดน้ำมันรั่วไหล และคราบน้ำมัน ซึ่งส่งผลร้ายแรงและเป็นภัยคุกคามต่อชายหาดและระบบนิเวศทางทะเลอย่างไม่มีวันจบสิ้น ซึ่งการสำรวจแหล่งน้ำมันยังเป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเล โดยเฉพาะโลมา และวาฬด้วย

 “อ่าวไทย เป็นหนึ่งในแหล่งทรัพยากรทางทะเลที่สำคัญของประเทศ แต่ปัจจุบันอ่าวไทยกำลังถูกคุกคามโดยการพัฒนาอุตสาหกรรมสกปรกบริเวณชายฝั่งทะเล การเดินหน้าลงทุนเพื่อขุดเจาะและสำรวจน้ำมันบริเวณใกล้ชายฝั่งได้ส่งผลโดยตรงต่อสภาพแวดล้อมบริเวณชายฝั่งอย่างชัดเจน” ศิรสา กันตรัตนากุล ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านทะเลและมหาสมุทร กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าว

การขยายตัวของอุตสาหกรรมบริเวณชายฝั่งของประเทศไทยอย่างรวดเร็วไม่ควรต้องแลกด้วยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมรัฐบาลควรให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ  ในการฟื้นฟูสภาพทะเลที่เสื่อมโทรมของไทย และหลีกเลี่ยงโครงการต่างๆ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จากรายงานของสหประชาชาติเที่เผยแพร่เมื่อเดือนที่แล้วยืนยันชัดเจนถึงการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพที่ส่งผลดีต่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ รายงานฉบับนี้ยังยืนยันด้วยว่าประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็น “สิ่งที่ถูกต้อง เหมาะสม และจำเป็นต้องทำ” (2)

เรือเอสเพอรันซาอยู่ระหว่างการรณรงค์โครงการ ‘ฟื้นชีวิตทะเลไทย กับเรือเอสเพอรันซา’ ในประเทศไทย ซึ่งเป็นช่วงที่ 2 ของการรณรงค์เพื่อปกป้องทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยช่วงแรกเป็นการเดินทางของเรือเรนโบว์ วอริเออร์ ในประเทศอินโดนีเซีย เมื่อเดือนที่แล้ว กรีนพีซทำงานรณรงค์ร่วมกับเครือข่ายอนุรักษ์ และเครือข่ายประมงพื้นบ้านในการสร้างความตื่นตัวให้สังคมถึงปัญหาภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล ความมั่นคงทางอาหารของประเทศ ผลกระทบต่อวิถีชีวิตชุมชน และนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อภาครัฐ เรือเอสเพอรันซามีกำหนดการรณรงค์ในประเทศไทยระหว่างวันที่ 15- 30 มิถุนายน โดยจะเดินทางออกจากสงขลาวันที่ 16 มิถุนายน ไปยังประจวบคีรีขันธ์ และสิ้นสุดการเดินทางที่กรุงเทพฯ ก่อนเดินทางต่อไปยังประเทศฟิลิปปินส์

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม และลงชื่อเป็น ‘ผู้พิทักษ์รักษ์ทะเล’ ได้ทื่  www.defendouroceans.org

หมายเหตุ

(1)   แถลงการณ์ ‘เอาชีวิตทะเลคืนมา หยุดทำลายอ่าวไทย ที่ทำไปใครได้ประโยชน์ที่แท้จริง’ โดยกลุ่มประมงจังหวัดสงขลา ตามเอกสารแนบท้าย

(2)  http://www.un.org/sg/management/pdf/HLP_P2015_Report.pdf

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

พลาย ภิรมย์  ผู้จัดการฝ่ายรณรงค์ประจำประเทศไทย กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โทร. 081 658 9432 
อีเมล:

ศิรสา กันตรัตนากุล ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านทะเลและมหาสมุทร กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โทร. 089 688 7645 
อีเมล:

อารยา อนันต์ประกฤติ  หัวหน้าฝ่ายสื่อมวลชนประจำประเทศไทย กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โทร. 081 685 7275 
อีเมล: