เอาชีวิตทะเลคืนมา หยุดทำลายอ่าวไทย ที่ทำไปใครได้ประโยชน์ที่แท้จริง

หน้า - มิถุนายน 16, 2556
ทะเลอ่าวไทยเป็นทะเลที่ทำหน้าที่หล่อเลี้ยงคนทั้งประเทศมาอย่างยาวนาน เป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี อ่าวไทยเปรียบเสมือนพ่อที่คอยให้กุ้งหอยปูปลาแก่เรือประมงต่างๆ ที่เปรียบเสมือนลูกมาขออาหารเพื่อใช้เลี้ยงชีวิตและครอบครัว ส่งลูกๆ เรียนหนังสือมาแล้วอย่างยาวนานและหลายชั่วอายุคน

วันดีคืนดีตอนนี้บุญใดใครซัดมา ให้บริษัทต่างชาติเข้ามาเอาที่ทำกินของเราจับจองเป็นเจ้าของ แล้วมาบอกเราว่าเรามาเป็นมิตร มาเป็นเพื่อนที่ดี แต่ไม่นานกลับมาสร้างความร้าวฉาน ยุแยงตะแคงรั่ว  ใช้กลเม็ดเคล็ดลับให้พี่น้องแตกแยกความสามัคคี  นี่เป็นงานที่ถนัดของบริษัทต่างชาติใช่หรือไม่ มิหนำซ้ำกระบวนการศึกษาผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (EIA) ทั้ งๆ ที่มันขัดแย้งกับความเป็นจริง ชาวบ้านไม่รับรู้ก็ผ่าน คนในพื้นที่มีส่วนร่วมน้อยก็ผ่าน เวทีล่มก็ผ่าน ทำ EIA ผิดขั้นตอนก็ผ่าน แทบไม่มีที่ไหนที่ทำแล้วไม่ผ่าน  กระบวนการทั้งหมดได้เห็นแล้วว่าเป็นการทำ EIA ที่ฉ้อฉลและหลอกลวงทั้งนั้น โดยเฉพาะนักวิชาการที่ขายความคิดไปเป็นมิตรกับนักการเมืองน้ำเน่า บวกกับข้าราชการที่ขายตัว

ดังคำกล่าวที่ว่ามี  EIA ที่ไหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฉิบหายที่นั้นเพราะมันเป็นเครื่องมือเครื่องจักรที่คอยทำลายดีๆ นั่นเอง นี่ยังไม่รวมถึงคนของบริษัทที่มาแจกของเล็กๆ น้อยๆซื้อใจชาวบ้าน ไปเอาใจนักการเมืองสกปรกที่ดีแต่พูดกับผู้มีอิทธิพลที่หวังแต่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องไม่เคยคิดถึงประโยชน์และความเดือดร้อนของชาวบ้านและชาวประมง อีกทั้งเราได้ค่าสัมปทานที่ต่ำเป็นอันดับต้นๆ ของโลก อ่าวไทยของเรา ที่ทำมาหากินของเรา ทะเลของเรา น้ำมันของเรา เขาจับจอง เขาเอาไป มีน้ำมันมากมายแต่เราใช้น้ำมันแพงที่สุดในอาเซียน เขาเอาไปไหน  เอาไปขายใคร ใครได้ประโยชน์ที่แท้จริง

ดังนั้นเราจึงขอประกาศว่า...

1. ให้ยกเลิกฐานที่ที่จะขุดเจาะใหม่จนกว่าจะมีกระบวนการศึกษาผลกระทบต่อทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีกระบวนการใหม่ๆ ที่ถูกต้อง

2. ให้ยกเลิกฐานที่ที่จะขุดเจาะใหม่จนกว่าจะมีการแก้ปัญหาผลกระทบต่อการทำมาหากินของชาวประมงที่มีมาอย่างยาวนานจะแล้วเสร็จ

3. หยุดสร้างความแตกแยก สร้างความแตกต่างให้กับคนในพื้นที่ด้วยการข่มขู่ เข้าหาผู้มีอิทธิพลที่ช่วยกันปล้นทรัพย์ทางทะเลของเรา

4. หยุดเครื่องมือประมงที่ทำลายล้างทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5. ปรับปรุงกฎหมายที่ล้าหลังแล้วหันกลับมาทำประมงเชิงอนุรักษ์

6. ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรมแก่ประชาชน

ช่วยกันรักษาทะเลของแผ่นดินนี้ไว้ให้ลูกหลานเราเถิด

กลุ่มประมงจังหวัดสงขลา