แอปเปิล อะเมซอน ไมโครซอฟต์ เลือกพลังงานสกปรกป้อนระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (cloud)

ข่าวประชาสัมพันธ์ - เมษายน 17, 2555
ซานฟรานซิสโก/กรุงเทพฯ, 17 เมษายน 2555 - กรีนพีซสากลนำเสนอรายงานฉบับล่าสุด ซึ่งระบุว่าการขยายตัวอย่างรวดเร็วของระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (cloud computing) ที่ริเริ่มโดยบริษัทไอทียักษ์ใหญ่ทำให้มีการใช้พลังงานสกปรกจากถ่านหินและนิวเคลียร์เพิ่มขึ้น

รายงานฉบับล่าสุดชื่อว่า "คลาวด์ที่คุณใช้สะอาดเพียงใด (How clean is Your Cloud" (1) แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างภายในอุตสาหกรรมไฮเทคระหว่างบริษัทที่ใช้แหล่งพลังงานสะอาดป้อนระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆของตน อย่างเช่น กูเกิล ยาฮูและเฟซบุค และบริษัท อย่างเช่น แอปเปิล อะเมซอนและไมโครซอฟต์ ซึ่งตามหลังโดยการเลือกไฟฟ้าจากถ่านหินและนิวเคลียร์ป้อนศูนย์ข้อมูล(data centers) ที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น (2) (3)

รายงานฉบับล่าสุดของกรีนพีซได้ทำการประเมินบริษัทไอที 14 แห่ง และแหล่งผลิตไฟฟ้าที่นำมาใช้ในศูนย์ขัอมูลมากกว่า 80 แห่ง โดยใช้เกณฑ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการสร้างระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ(cloud) ที่สะอาด

แกรี่ คุ็ก นักวิเคราะห์นโยบายอาวุโสของกรีนพีซสากลกล่าวว่า "เมื่อคนทั่วโลกแบ่งปันเพลงหรือภาพถ่ายบนคลาวด์ พวกเขาอยากรู้ว่าระบบคลาวด์นั้นถูกป้อนด้วยพลังงานที่สะอาดและปลอดภัย แต่บริษัทที่มีนวัตกรรมและผลกำไรสูงอย่างแอปเปิล อะเมซอนและไมโครซอฟต์กำลังสร้างศูนย์ข้อมูลที่ใช้พลังงานจากถ่านหินและทำเหมือนกับว่าลูกค้าและผู้ใช้บริการไม่รู้และไม่สนใจ บริษัทเหล่านี้กำลังคิดผิด"

เมื่อคนทั่วโลกจำนวนมากขึ้นใช้คลาวด์เพื่อเก็บและแบ่งปันภาพถ่าย วิดีโอและเอกสาร���่างๆ บริษัทไอทีจำต้องสร้างศูนย์ขัอมูลมากขึ้น อาคารศูนย์ข้อมูลเหล่านี้ซึ่งมีขนาดใหญ่และสามารถมองเห็นได้จากอวกาศ ใช้จัดเก็บคอมพิวเตอร์นับพันและใช้ไฟฟ้าอย่างมหาศาล ศูนย์ข้อมูลบางแห่งใช้ไฟฟ้ามากเท่า ๆ กับบ้านเรือนของคนในยุโรปประมาณ 250,000 หลัง รายงานวิจัยของกรีนพีซระบุด้วยว่าถ้าสมมุติให้ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆเป็นประเทศประเทศหนึ่ง ความต้องการใช้ไฟฟ้าก็จะจัดเป็นอันดับที่ห้าของโลก และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นอีกสามเท่าภายในปี พ.ศ. 2563

แกรี่ คุ็ก นักวิเคราะห์นโยบายอาวุโสของกรีนพีซสากล กล่าวอีกว่า บริษัทไอทีหลายแห่งมีความก้าวหน้าอย่างมากในเรื่องประสิทธิภาพพลังงาน แต่นั่นเป็นภาพเพียงครึ่งเดียว พวกเขาต้องสร้างความมั่นใจว่าพลังงานที่ใช้มาจากพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด

บริษัทกูเกิล ยาฮูและเฟซบุค กำลังเริ่มนำอุตสาหกรรมไอทีไปสู่เส้นทางพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดโดยใช้นวัตกรรมด้านประสทธิภาพพลังงานและให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกกับการเข้าถึงแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดเมื่อหาทำเลที่ตั้งศูนย์ข้อมูลของตน และเรียกร้องบริษัทพลังงานและรัฐบาลให้จัดหาทางเลือกพลังงานที่ดีขึ้น ทั้งกูเกิลและยาฮูกำลังใช้พลังงานหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้นเมื่อพวกเขาขยายศูนย์ข้อมูลของตน เฟซบุคเองยังเป็นผู้นำในการทำให้ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆนั้นสะอาดขึ้นโดยความพยายามอย่างต่อเนื่องโดยแบ่งปันเทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงานผ่านโครงการ Open Compute initiative ของตน และมีการประกาศนโยบายใหม่ที่ให้ความสำคัญกับแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่นำมาใช้ในการเลือกที่ตั้งของโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลของในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา แต่น่าเสียดายที่อุตสาหรรมไอทีส่วนใหญ่ปฏิเสธที่จะเดินตามแนวทางที่บุกเบิกไว้ กรีนพีซสากลเรียกร้องให้บริษัทอุตสาหกรรมไอทีทั้งหมดที่มีบริการระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆดังต่อไปนี้

  • มีความโปร่งใสมากขึ้นเกี่ยวกับการใช้พลังงานและรอยเท้าคาร์บอนของตน และแบ่งปันทางเลือกเชิงนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงอุตสาหกรรมไอที
  • พัฒนานโยบายการเลือกทำเลที่ตั้งที่แสดงถึงการให้ความสำคัญกับการสร้างศูนย์ข้อมูลในพื้นที่ที่มีแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดเพื่อนำไฟฟ้ามาใช้ในโครงการ
  • ลงทุนหรือจัดซื้อไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด
  • เรียกร้องให้รัฐบาลและบริษัทผลิตไฟฟ้าเพิ่มสัดส่วนไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนในระบบสายส่งไฟฟ้า

 

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ :

(ซานฟรานซิสโก) เดวิด โปเมอแรนทซ์ 
ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านสื่อ กรีนพีซ สากล
อีเมล์ : , โทร.  +1-914-584-9054 ; 
แกรี่ คุ็ก 
นักวิเคราะห์นโยบายอาวุโส กรีนพีซสากล
อีเมล์ : , โทร. : +1-202-297-2370      

(ประเทศไทย) ธารา บัวคำศรี 
ผู้อำนวยการรณรงค์ กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
อีเมล์  โทร. +6689 4769977 ; 
พลาย ภิรมย์
ผู้จัดการฝ่ายรณรงค์ประจำประเทศไทย
อีเมล์  โทร. ‪‪081 658 9432  ;
สมฤดี ปานะศุทธะ
ผู้ช่วยผู้ประสานงานสื่อมวลชน
อีเมล์  โทร. ‪‪081-994-1561

 

หมายเหตุบรรณาธิการ

(1) ก่อนหน้านี้ กรีนพีซประเมินระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆของอุตสาหกรรมไอทีในรายงาน“How Dirty is Your Data?” เมื่อปี พ.ศ. 2554 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/climate/2011/Cool IT/dirty-data-report-greenpeace.pdf

(2) กรีนพีซคำนวณความต้องการใช้พลังงานของบริษัทต่างๆ และสัดส่วนพลังงานในระบบสายส่งจาก 1) ข้อมูลของบริษัทที่ส่งโดยตรงถึงกรีนพีซสากล 2) จากข้อมูลการลงทุนที่ระบุโดยบริษัท 3)จากการรายงานของสื่อมวลชนทั้งในเรื่องของการลงทุนและการก่อสร้าง กรีนพีซสากลได้วิเคราะห์ความต้องการใช้ไฟฟ้าจากขนาดของการลงทุนที่มีการประกาศไว้และจำนวนเมกะวัตต์โดยรวมโดยใช้ต้นทุนเฉลี่ยต่อไอทีโหลด(IT load) ซึ่งคิดเป็น 15 ล้านเหรียญสหรัฐต่อ IT เมกะวัตต์ และนำไปคูณกับค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงาน( power usage effectiveness ; PUE) ของโครงการหรือหากไม่มีข้อมูล ก็จะใช้ค่า 1.5 ในกรณีที่ไม่มีการประกาศโดยบริษัท สัดส่วนพลังงานหมุนเวียนก็จะหามาจากแหล่งข้อมูลเท่าที่มีอยู่ตามลำดับความสำคัญดังต่อไปนี้ : จากรายงานที่มีการตีพิมพ์เกี่ยวกับสัดส่วนพลังงานไฟฟ้าของบริษัทไฟฟ้าในพื้นที่ ; ในสหรัฐอเมริกา จากรายงานขององค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา (2007 eGrid State level generation mix) ; นอกสหรัฐอเมริกา รายงานสถิติปี 2008/9 ของคณะกรรมาธิการยุโรปและองค์กรพลังงานระหว่างประเทศ (IEA)

(3) ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการณรงค์ของกรีนพีซ รวมถึงวิดีโออธิบายทางเลือกพลังงานที่ป้อนให้กับระบบคลาวด์ เข้าไปดูได้ที่ www.cleanourcloud.com

(4) ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud computing) คือวิธีการจัดเก็บและแบ่งปันข้อมูลบนอินเตอร์เนต ผู้ใช้คลาวด์สามารถแบ่งปันข้อมูลเช่น ภาพถ่าย เพลง และเอกสารบนอินเตอร์เนตแทนการใช้โปรแกรมหรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ในคอมพิวเตอร์