แบรนด์ยีนส์ “ลีวายส์” น้อมรับเสียงเรียกร้องผู้บริโภค: หยุดแฟชั่นสารพิษ

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ธันวาคม 17, 2555
กรุงเทพฯ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2555 : “ลีวายส์” แบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นยักษ์ใหญ่ของโลก ได้ประกาศอย่างเป็นทางการที่จะยุติการใช้สารเคมีอันตรายตลอดห่วงโซ่การผลิตผลิตภัณฑ์ของตนภายในปีพ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของผู้บริโภคจากโครงการรณรงค์ “ล้างสารพิษ (Detox)” ของกรีนพีซ

พลาย ภิรมย์  ผู้จัดการฝ่ายรณรงค์ประจำประเทศไทย กรีนพีซ เอเซียตะวันออกเฉียงใต้   กล่าวว่า  ตอนนี้แบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นลีวายส์ได้รับฟังความเห็นของคนส่วนใหญ่แล้วที่จะผลิตเสื้อผ้าที่ปลอดสารพิษ   ถึงเวลาแล้วที่แบรนด์ใหญ่ อื่นๆ ต้องเดินตาม เช่น คาลวิน ไคลน์ (Calvin Klein) แก็ป (Gap)และ วิคตอเรีย ซีเคร็ท (Victoria’s Secret)   ที่จะต้องหยุดการสะสมสารพิษในเสื้อผ้าที่ผลิตเสียที   และเราจะเดินหน้าเปิดเผยแบรนด์เสื้อผ้าอื่นๆ จนกว่าการใช้สารพิษและลักลอบการใช้สารอันตรายถูกกำจัดโดยสิ้นเชิง

ทั้งนี้ลีวายส์ได้สั่งให้โรงงานผลิตที่ใหญ่ที่สุดของตัวเอง 15 แห่งในประเทศจีน เม็กซิโก และอื่นๆ ในประเทศซีกโลกใต้ ต้องเปิดเผยข้อมูลการปล่อยสารพิษภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 และจากแหล่งการผลิตหลักของลีวายส์อีก 25 แห่งภายในสิ้นปีพ.ศ.2556  ซึ่งหมายความว่าประชาชนจะอยู่ใกล้บริเวณโรงงานผลิตเหล่านี้จะสามารถเข้าถึงข้อมูลการปล่อยมลพิษจากโรงงานเหล่านี้สู่สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง

คำประกาศเข้าร่วมล้างสารพิษของลีวายส์ได้มีขึ้นภายใน 8 วันหลังจากกรีนพีซได้มีการเปิดเผยข้อมูลในรายงาน “Toxic Threads: Under Wraps” ที่ประเทศเม็กซิโก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งหลังจากนั้นได้มีผู้ลงรายชื่อสนับสนุนเรียกร้องมากกว่า  400,000 คนทั่วโลกผ่านทางเว็บไซต์ กับอีกหลายหมื่นคนที่เรียกร้องผ่านเฟซบุ๊คและทวิทเตอร์  รวมถึงมีนักกิจกรรมกว่า 700 คนทั่วโลก ร่วมกันออกมาแสดงกิจกรรมสื่อสารเชิงสัญลักษณ์หน้าร้านขายสินค้าลีวายส์ใน 80 เมืองทั่วโลก

ลีวายส์นับเป็นแบรนด์ที่ 11 ที่ได้เข้าร่วมโครงการล้างสารพิษที่จะยุติการใช้สารเคมีอันตรายตลอดห่วงโซ่การผลิตหลังจากที่กรีนพีซได้เริ่มรณรงค์ตั้งแต่ปีพ.ศ.2554  โดยหลักการสำคัญของคำประกาศการยุติการใช้สารพิษครั้งนี้คือ  ลีวายส์จะกำจัดสาร เปอร์ฟลูออริเนท คอมพาวด์  (Perfluorinated compound : PFC) ทั้งหมดภายในปี พ.ศ. 2558  ทั้งนี้สาร  PFC เป็นสารที่ใช้ในสิ่งทอในขั้นตอนสุดท้ายเพื่อเป็นวัสดุกันน้ำ โดยสารเคมีชนิดนี้คงทนจึงสะสมได้ในระบบชีวภาพ 

กรีนพีชเรียกร้องให้เสื้อผ้าแบรนด์ต่างๆเข้าร่วมโครงการ “ล้างสารพิษ (Detox)” โดยให้แสดงเจตจำนงค์ในการบรรลุเป้าหมาย “การปล่อยมลพิษเป็นศูนย์” และกำหนดให้โรงงานผลิตการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชนิดและปริมาณการปลดปล่อยสารเคมีอันตรายจากโรงงานสู่ชุมชนและแหล่งน้ำ

กรีนพีซทำงานรณรงค์ด้วยหลักการเผชิญหน้าอย่างสันติวิธีนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและสันติภาพ 

ข้อมูลแนบท้าย 

1) เว็บลิ๊งค์คำประกาศของ หยุดแฟชั่นสารพิษของลีวายส์: http://levistrauss.com/sites/levistrauss.com/files/librarydocument/2012/12/levi-strauss-greenpeace-detox-solution-commitment-12-dec-2012.pdf
2) เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2555 กรีนพีซสากลได้เปิดเผยรายงาน เรื่อง “Toxic Threads: Under Wraps” ซึ่งเปิดเผยการทิ้งสารพิษของโรงงานกำจัดน้ำเสียที่มีการปนเปื้อนสารพิษจากโรงงานสิ่งทอที่ใหญ่ที่สุดในเม็กซิโก 2 แห่ง ซึ่งมีการผลิตเสื้อผ้าแฟชั่นลีวายส์ด้วย  ทั้งนี้เป็นเพราะการบังคับใช้กฎหมายมีความอ่อนแอและไม่มีความโปร่งใสทำให้โรงงานผลิตเหล่านี้สามารถหลีกเลี่ยงการตรวจสอบการปล่อยมลพิษทำให้มีแหล่งน้ำที่ปัญหาเลวร้ายที่สุดตั้งแต่กรีนพีซตรวจสอบมา  ดาวโหลดน์รายงานได้ที่  www.greenpeace.org/international/under-wraps

 

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ  

พลาย ภิรมย์ ผู้จัดการฝ่ายรณรงค์ ประจำประเทศไทย ก���ีนพีซ เอเซียตะวันออกเฉียงใต้
อีเมล์ โทร 081 658 9432

วิวัฒน์  จ่างตระกูล  หัวหน้าฝ่ายสื่อมวลชน ประจำประเทศไทย  กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อีเมล์    081 902 8101

ชลธิชา  เหลิมทอง  ผู้ประสานงานฝ่ายสื่อมวลชน ประจำประเทศไทย กรีนพีซ เอเซียตะวันออกเฉียงใต้
อีเมล์   โทร 085 479 4900

http://www.greenpeace.org/seasia/th/
http://www.facebook.com/greenpeaceseath

Tags