แบรนด์ยีนส์ “ลีวายส์” น้อมรับเสียงเรียกร้องผู้บริโภค: หยุดแฟชั่นสารพิษ

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ธันวาคม 17, 2555
กรุงเทพฯ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2555 : “ลีวายส์” แบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นยักษ์ใหญ่ของโลก ได้ประกาศอย่างเป็นทางการที่จะยุติการใช้สารเคมีอันตรายตลอดห่วงโซ่การผลิตผลิตภัณฑ์ของตนภายในปีพ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของผู้บริโภคจากโครงการรณรงค์ “ล้างสารพิษ (Detox)” ของกรีนพีซ

พลาย ภิรมย์  ผู้จัดการฝ่ายรณรงค์ประจำประเทศไทย กรีนพีซ เอเซียตะวันออกเฉียงใต้   กล่าวว่า  ตอนนี้แบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นลีวายส์ได้รับฟังความเห็นของคนส่วนใหญ่แล้วที่จะผลิตเสื้อผ้าที่ปลอดสารพิษ   ถึงเวลาแล้วที่แบรนด์ใหญ่ อื่นๆ ต้องเดินตาม เช่น คาลวิน ไคลน์ (Calvin Klein) แก็ป (Gap)และ วิคตอเรีย ซีเคร็ท (Victoria’s Secret)   ที่จะต้องหยุดการสะสมสารพิษในเสื้อผ้าที่ผลิตเสียที   และเราจะเดินหน้าเปิดเผยแบรนด์เสื้อผ้าอื่นๆ จนกว่าการใช้สารพิษและลักลอบการใช้สารอันตรายถูกกำจัดโดยสิ้นเชิง

ทั้งนี้ลีวายส์ได้สั่งให้โรงงานผลิตที่ใหญ่ที่สุดของตัวเอง 15 แห่งในประเทศจีน เม็กซิโก และอื่นๆ ในประเทศซีกโลกใต้ ต้องเปิดเผยข้อมูลการปล่อยสารพิษภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 และจากแหล่งการผลิตหลักของลีวายส์อีก 25 แห่งภายในสิ้นปีพ.ศ.2556  ซึ่งหมายความว่าประชาชนจะอยู่ใกล้บริเวณโรงงานผลิตเหล่านี้จะสามารถเข้าถึงข้อมูลการปล่อยมลพิษจากโรงงานเหล่านี้สู่สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง

คำประกาศเข้าร่วมล้างสารพิษของลีวายส์ได้มีขึ้นภายใน 8 วันหลังจากกรีนพีซได้มีการเปิดเผยข้อมูลในรายงาน “Toxic Threads: Under Wraps” ที่ประเทศเม็กซิโก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งหลังจากนั้นได้มีผู้ลงรายชื่อสนับสนุนเรียกร้องมากกว่า  400,000 คนทั่วโลกผ่านทางเว็บไซต์ กับอีกหลายหมื่นคนที่เรียกร้องผ่านเฟซบุ๊คและทวิทเตอร์  รวมถึงมีนักกิจกรรมกว่า 700 คนทั่วโลก ร่วมกันออกมาแสดงกิจกรรมสื่อสารเชิงสัญลักษณ์หน้าร้านขายสินค้าลีวายส์ใน 80 เมืองทั่วโลก

ลี��ายส์นับเป็นแบรนด์ที่ 11 ที่ได้เข้าร่วมโครงการล้างสารพิษที่จะยุติการใช้สารเคมีอันตรายตลอดห่วงโซ่การผลิตหลังจากที่กรีนพีซได้เริ่มรณรงค์ตั้งแต่ปีพ.ศ.2554  โดยหลักการสำคัญของคำประกาศการยุติการใช้สารพิษครั้งนี้คือ  ลีวายส์จะกำจัดสาร เปอร์ฟลูออริเนท คอมพาวด์  (Perfluorinated compound : PFC) ทั้งหมดภายในปี พ.ศ. 2558  ทั้งนี้สาร  PFC เป็นสารที่ใช้ในสิ่งทอในขั้นตอนสุดท้ายเพื่อเป็นวัสดุกันน้ำ โดยสารเคมีชนิดนี้คงทนจึงสะสมได้ในระบบชีวภาพ 

กรีนพีชเรียกร้องให้เสื้อผ้าแบรนด์ต่างๆเข้าร่วมโครงการ “ล้างสารพิษ (Detox)” โดยให้แสดงเจตจำนงค์ในการบรรลุเป้าหมาย “การปล่อยมลพิษเป็นศูนย์” และกำหนดให้โรงงานผลิตการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชนิดและปริมาณการปลดปล่อยสารเคมีอันตรายจากโรงงานสู่ชุมชนและแหล่งน้ำ

กรีนพีซทำงานรณรงค์ด้วยหลักการเผชิญหน้าอย่างสันติวิธีนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและสันติภาพ 

ข้อมูลแนบท้าย 

1) เว็บลิ๊งค์คำประกาศของ หยุดแฟชั่นสารพิษของลีวายส์: http://levistrauss.com/sites/levistrauss.com/files/librarydocument/2012/12/levi-strauss-greenpeace-detox-solution-commitment-12-dec-2012.pdf
2) เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2555 กรีนพีซสากลได้เปิดเผยรายงาน เรื่อง “Toxic Threads: Under Wraps” ซึ่งเปิดเผยการทิ้งสารพิษของโรงงานกำจัดน้ำเสียที่มีการปนเปื้อนสารพิษจากโรงงานสิ่งทอที่ใหญ่ที่สุดในเม็กซิโก 2 แห่ง ซึ่งมีการผลิตเสื้อผ้าแฟชั่นลีวายส์ด้วย  ทั้งนี้เป็นเพราะการบังคับใช้กฎหมายมีความอ่อนแอและไม่มีความโปร่งใสทำให้โรงงานผลิตเหล่านี้สามารถหลีกเลี่ยงการตรวจสอบการปล่อยมลพิษทำให้มีแหล่งน้ำที่ปัญหาเลวร้ายที่สุดตั้งแต่กรีนพีซตรวจสอบมา  ดาวโหลดน์รายงานได้ที่  www.greenpeace.org/international/under-wraps

 

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ  

พลาย ภิรมย์ ผู้จัดการฝ่ายรณรงค์ ประจำประเทศไทย กรีนพีซ เอเซียตะวันออกเฉียงใต้
อีเมล์ โทร 081 658 9432

วิวัฒน์  จ่างตระกูล  หัวหน้าฝ่ายสื่อมวลชน ประจำประเทศไทย  กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อีเมล์    081 902 8101

ชลธิชา  เหลิมทอง  ผู้ประสานงานฝ่ายสื่อมวลชน ประจำประเทศไทย กรีนพีซ เอเซียตะวันออกเฉียงใต้
อีเมล์   โทร 085 479 4900

http://www.greenpeace.org/seasia/th/
http://www.facebook.com/greenpeaceseath

Tags