กรีนพีซเปิดตัวค่าย Smart Power หัวใสใช้พลังงาน

จุดประกายให้คนรุ่นใหม่เรียนรู้ทางออกที่แท้จริงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ตุลาคม 14, 2553
กรุงเทพฯ - เยาวชนยุคพลังงานของกรีนพีซเปิดกิจกรรมค่าย Smart Power หัวใสใช้พลังงาน เพื่อจุดประกายคนรุ่นใหม่ให้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อยอดความรู้ด้านพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด และเรียนรู้ทางออกด้านพลังงานที่แท้จริง รวมถึงสร้างสรรค์โครงการประหยัดพลังงานได้ด้วยตนเอง โครงการหัวใสใช้พลังงาน เป็นโครงการที่กรีนพีซริเริ่มขึ้นเพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมี ประสิทธิภาพซึ่งเป็นทางออกที่แท้จริงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เยาวชนที่เข้าร่วมค่ายหัวใสใช้พลังงานเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากการ ประกวด Smart Power Idea จำนวน 8 คน อายุ 16-22 ปี ที่ส่งไอเดียประหยัดพลังงานมาเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายในครั้งนี้ยังรวมถึงกลุ่มเยาวชนยุคพลังงานสะอาดของ กรีนพีซและและตัวแทนเยาวชนจากชุมชนที่กำลังประสบปัญหาจากนโยบายพัฒนาด้าน พลังงานและอุตสาหกรรมของรัฐจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เกาะสมุย ตราด และเขาหินซ้อน

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสามารถเกิดขึ้นได้ จริง เยาวชนกลุ่มนี้จะแสดงให้ทุกคนได้เห็นว่าเรามีทางออกที่ยั่งยืนรออยู่ และพวกเราทุกคนสามารถทำให้เกิดขึ้นจริงได้โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาพลังงานที่ สกปรก” นางสาววีรากานต์ เก่งกาจ ผู้ประสานงานโครงการเยาวชนยุคพลังงานสะอาด กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าว

ค่าย Smart Power หัวใสใช้พลังงานจะจัดขึ้นในวันที่ 14-18 ตุลาคม ใน วันแรกผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแผนพลังงานในประเทศไทย และในวันที่ 15-18 ตุลาคม จะได้ลงพื้นที่จริงเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนที่ศูนย์เรียนรู้ เกษตรอินทรีย์ก๊าซชีวมวล นอกจากนี้ยังได้ลงมือประดิษฐ์อุปกรณ์ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อย่างเช่น เครื่องทำน้ำร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ และเตาพลังงานแสงอาทิตย์ รวมทั้งได้ร่วมสร้างฐานปฏิบัติการกู้โลกร้อน ศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเยาวชนใน จังหวัดเพชรบุรี

"สมาร์ทพาวเวอร์ สามารถนำประเทศไทยไปสู่อนาคตพลังงานที่ยั่งยืนได้ โดยจะช่วยให้เราใช้ไฟฟ้าอย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น การลดการสูญเสียพลังงานจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของผู้บริโภคและของ ประเทศ และตัดความต้องการที่จะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือนิวเคลียร์ นอกจากนี้ มาตรการประสิทธิภาพพลังงานยังเป็นทางออกที่สำคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศอีกด้วย” นางสาววีรากานต์ กล่าวเสริม

กรีนพีซทำงานรณรงค์ด้วยหลักการเผชิญหน้าอย่างสันติวิธี นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรม เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและสันติภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
วีรากานต์ เก่งกาจ ผู้ประสานงานโครงการเยาวชนยุคพลังงานสะอาด
วิริยา กิ่งวัชระพงศ์ ผู้ประสานงานสื่อมวลชน

ดาวน์โหลดคู่มือหัวใสใช้พลังงาน ที่ http://www.greenpeace.or.th/smart-power-toolkit
ร่วมลงชื่อเรียกร้องคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ที่ http://www.greenpeace.or.th/get-smart