บัญชีรายชื่อกลุ่มสารเคมีอันตรายที่ควรห้ามใช้อุตสาหกรรม (ฟอกย้อม)

สิ่งพิมพ์ - มีนาคม 21, 2555
รายชื่อสารเคมีอันตราย 11 กลุ่ม (ที่พบว่ามีการใช้ในอุตสาหกรรมฟอกย้อม และอื่นๆ) ซึ่งมีการพิสูจน์แล้วว่าเป็นสารเคมีอันตราย การใช้สารเคมีดังกล่าวสามารถส่งผลกระทบได้ต่อทั้งระบบนิเวศ และสิ่งมีชีวิตรวมถึงมนุษย์ เพื่อเป็นการปกป้องสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ภาครัฐบาลควรที่จะต้องมีการกำหนดบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย

เพื่อตั้งเป้าหมายในการลดและยุติการใช้ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยภาคอุตสาหกรรมควรเปลี่ยนทดแทนมาใช้สารเคมีที่ปลอดภัยกว่า ทั้งนี้ กลุ่มสารเคมีอันตราย 11 กลุ่มนี้เป็นเพียงตัวอย่างกลุ่มสารเคมีอันตรายเบื้องต้นที่ควรพิจารณาเลิกใช้ (ซึ่งได้มีการจำกัดการใช้หรือยกเลิกแล้วในบางประเทศ และยังพบว่าได้มีการใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมสิ่งทอและฟอกย้อม) อย่างไรก็ตาม ยังมีสารเคมีอันตรายอีกมากที่ไม่ได้กล่าวถึงและควรนำมารวมอยู่ในรายบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายเช่นกัน     

จำนวนหน้า : 5

11-Flagship-hazardous-chemicals

หมวด