Chernobyl 25 years บันทึก 25 ปีเชอร์โนบิล

สิ่งพิมพ์ - เมษายน 26, 2554
เช้าวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2529 เกิดอุบัติภัยนิวเคลียร์ครั้งสำคัญ ในเตาปฏิกรณ์หมายเลข 4 ที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลในประเทศยูเครน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตในสมัยนั้น มีการปลดปล่อยกัมมันตรังสีขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งนับว่ามีปริมาณมากกว่าการทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ ในจังหวัดฮิโรชิมาและนางาซากิของประเทศญี่ปุ่นนับพันๆ เท่า การระเบิดของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์นี้ นับว่าเป็นอุบัติภัยนิวเคลียร์พลเรือน ครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ และยังคงส่งผลกระทบมาจนถึงปัจจุบัน แม้ว่าเหตุการณ์นั้นจะผ่านพ้นไปเป็นเวลา 25 ปีแล้ว