เปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าสีเขียว

สิ่งพิมพ์ - ธันวาคม 31, 2552
รายงานล่าสุดเดือนธันวาคม 2552 ใน “Toxic Tech: เปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์สีเขียว” เรานำเสนอถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากสารเคมีที่เป็นพิษที่อยู่ในทุกขั้นตอนของช่วงอายุอุปกรณ์ไฟฟ้า ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตไปจนถึงช่วงหมดอายุการใช้งาน และเสนอแนะแนวทางที่จะจัดการ อีกทั้งชี้ให้เห็นถึงแนวทางหรือวิธีการที่ธุรกิจอุตสาหกรรมกำลังดำเนินการอยู่เพื่อจัดการกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อันตรายนี้ รวมทั้งแนวทางที่ Greenpeace กำลังดำเนินการ ซึ่งจะดำเนินต่อไป เพื่อให้ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมตระหนักถึงวิธีการที่จะต้องจัดการ และสุดท้าย เราแสดงให้เห็นว่าคุณเองก็สามารถทำได้ โดยอธิบายถึงขั้นตอนที่คุณสามารถนำไปปฏิบัติได้เพื่อช่วยใ ห้โลกเราเกิดการปรับเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าสีเขียว ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง Which companies really sell greener electronics How the companies line up

รายงานฉบับล่าสุดเดือนธันวาคม 2552 ใน “Toxic Tech: เปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์สีเขียว”

Download document

Num. pages: 20

หมวด