วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ

สำนึกแห่งบรรพชน สืบสานภูมิปัญญา ชาวนาไทย

สิ่งพิมพ์ - มิถุนายน 1, 2554
แผ่นดินไทยได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในแหล่งกำเนิดข้าว ที่ดีที่สุดในโลก เมล็ดพันธุ์แห่งภูมิปัญญาชาวนา ไทยได้ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น และหล่อหลอม หยาดเหงื่อแรงงานด้วยจิตวิญญาณแห่งบรรพชน ข้าวจึงมิใช่แค่อาหาร แต่คือวัฒนธรรม ประเพณี และ เป็นดั่งลมหายใจที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยทั้งแผ่นดิน ชาวนามิใช่แค่ผู้ลงแรงหว่านไถ แต่เปรียบเสมือนกระดูก สันหลังของชาติ เป็นผู้สร้างความมั่นคงทางอาหารและ เป็นหนึ่งในพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจสำคัญของไทย

 

จำนวนหน้า : 16

วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ