“หนังสือแบบเรียน ก ข ค ปฏิวัติพลังงานภาคพิสดาร

สิ่งพิมพ์ - สิงหาคม 18, 2554
หนังสือแบบเรียน ก ข ค ปฏิวัติพลังงานภาคพิสดาร เป็นคู่มือพลังงานฉบับย่อ ซึ่งจัดทำขึ้นโดยกรีนพีซ กล่าวถึงสถานการณ์และข้อมูลสำคัญของระบบพลังงานในประเทศไทย เรียงตามลำดับพยัญชนะ “ก” ถึง “ฮ” หนังสือแบบเรียนดังกล่าวนี้เป็นคู่มือนำทางสู่อนาคตพลังงานสะอาดในประเทศไทย ที่จะส่งผลดีต่อความมั่นคงทางพลังงาน เป็นอิสระจากความผันผวนของราคาเชื้อเพลิงในตลาดโลก และเพิ่มการจ้างงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกหลายตำแหน่ง

...ประเทศไทยจะเกิดความ 'มั่นคง' ทางด้านพลังงาน
...มีความ 'มั่งคั่ง' ทางด้านเศรษฐกิจ
...มีความ 'มุ่งมั่น' ในการรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อม
...นักการเมือง!!! ต้อง 'มีวิสัยทัศน์' ที่ดี
...และประชาชน!!! ต้อง มีส่วนร่วม วางแผนพัฒนา

จำนวนหน้า : 24

“หนังสือแบบเรียน ก ข ค ปฏิวัติพลังงานภาคพิสดาร