สารพิษในเส้นใย: แฟชั่นระดับโลกและการผลิต

สิ่งพิมพ์ - พฤศจิกายน 20, 2555
สารพิษในเส้นใย: แฟชั่นระดับโลกและการผลิต

reportจากความสำเร็จในโครงการ DETOX (ล้างสารพิษ) ของกรีนพีซที่เผยถึงโรงงานฟอกย้อมที่ผลิตเสื้อผ้าให้กับยี่ห้อเสื้อผ้าระดับโลกที่ใช้สารเคมีอันตรายและก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำ จนนำไปสู่การให้คำมั่นของบริษัทเสื้อผ้าหลายยี่ห้อที่จะวางแผนปฏิบัติยกเลิกการใช้สารพิษรายงานนี้ กรีนพีซสากลได้จัดทำการสำรวจครั้งใหม่ซึ่งเจาะลึกเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายที่ใช้ในการผลิตเสื้อผ้าแฟชั่นโดยได้ขยายขอบเขตการสำรวจให้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแฟชั่นทั่วโลกกว่า 20 ยี่ห้อ อาทิ อามานี่ (Armani) ลีวายส์ (Levi’s) และซาร่า (Zara) และตรวจสอบหาสารเคมีอันตรายที่ครอบคลุมมากชนิดกว่าเดิม

Toxic-Threads lowres