พลังงานไฟฟ้าในโดมกู้วิกฤตโลกร้อนมาจากไหน

สิ่งพิมพ์ - สิงหาคม 17, 2555
โดมกู้วิกฤตโลกร้อนเป็นการจำลองที่อยู่อาศัยโดยมุ่งเน้นไปที่ทางออกของปัญหาโลกร้อน


พลังงานที่ใช้ในโดมล้วนได้มาจากพลังงานหมุนเวียนทั้งสิ้น แดดและลมคือแหล่งต้นกำลังที่สำคัญ

พลังงานของโดมกู้วิกฤตโลกร้อนมาจากไหน