แผนการปฏิวัติพลังงาน 2555

สิ่งพิมพ์ - มิถุนายน 21, 2555
แผนการปฏิวัติพลังงานฉบับล่าสุดที่ชี้ให้เห็นแนวทางในการปกป้องสภาพภูมิอากาศ จากโลกที่เราอยู่สู่โลกที่เราต้องการ ด้วยการยุติการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิลและการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ แต่ยังคงมีความมั่นคงด้านพลังงาน

สถานการณ์จำลองของแผนการปฏิวัติพลังงานเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายและเป็นข้อมูลการวิเคราะห์ที่เชื่อถือได้ตั้งแต่มีการจัดพิมพ์ครั้งแรกในยุโรปในปีพ.ศ. 2548 และครั้งนี้เป็นการจัดพิมพ์ครั้งที่ 4แล้ว หลังจากมีการตีพิมพ์ก่อนหน้านี้ในปีพ.ศ. 2550, 2551 และ 2553

แผนการปฎิวัติพลังงานได้รวบรวมข้อมูลรายละเอียดข้อมูลการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์จากพลังงานหมุนเวียนจากปีพ.ศ. 2553 และขยายขอบเขตการศึกษาครอบคลุมถึงความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้น การขยายตัวของภาคการขนส่ง อุปสรรคจากการใช้ก๊าซและน้ำมัน และเศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีจากระบบการทำความร้อนจากพลังงานหมุนเวียน โดยแผนการปฎิวัติพลังงานพ.ศ. 2553 ได้นำเสนอ2 สถานการณ์จำลอง ซึ่งประกอบด้วย สถานการณ์การปฏิวัติพลังงานแบบทั่วไปและแบบก้าวหน้า แต่ในฉบับนี้จะนำเสนอเพียงแบบเดียวเท่านั้น คือ แบบ “ก้าวหน้า”

 > Report
 > Summary