อย่าปล่อยให้อุบัติภัยนิวเคลียร์ซ้ำรอย

Fukushima:The next one is your responsibility

สิ่งพิมพ์ - มีนาคม 5, 2555
เหตุภัยพิบัติโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟูกูชิมาได้ผ่านพ้นไปเป็นเวลาเกือบ 1 ปีแล้ว แม้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะมีสาเหตุมาจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทางตะวันออกของญี่ปุ่นและคลื่นยักษ์สึนามิที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น

ทว่า แท้ที่จริงแล้ว สาเหตุหลักของอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ครั้งนี้ก็คือ ความล้มเหลวของสถาบันที่ถูกครอบงำจากอิทธิพลของภาคการเมืองและการวางนโยบายที่เอื้อต่อภาคอุตสาหกรรมนิวเคลียร์ ความล้มเหลวของสถาบันมนุษยชน (human institution) ในการให้ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงที่แท้จริงจากการใช้เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ความล้มเหลวในการวางมาตรฐานและการบังคับใช้ด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ที่มีความเหมาะสม และท้ายที่สุดคือ ความล้มเหลวในการปกป้องสาธารณชนและสิ่งแวดล้อม

จำนวนหน้า : 65

บทเรียนจากฟูกูชิมา