โซลาร์เซลล์ กังหันลม หรือทั้งสองอย่าง

สิ่งพิมพ์ - สิงหาคม 17, 2555
โซลาร์เซลล์ กังหันลม หรือทั้งสองอย่าง เราจะเลือกใช้อะไรดีกับที่บ้าน หรือชุมชน


 

 

พลังงานหมุนเวียนไม่ใช่เพียงแค่ความเพ้อฝัน แต่เป็นสิ่งที่สามารถนำมาใช้ได้จริง แต่แบบไหนที่เหมาะกับการใช้งานของเรา?

เลือกใช้พลังงานหมุนเวียนแบบไหนดี กับบ้านคุณ