Ako drobná žena zastavila veľkú loď

Story - 16. mája, 2012
Dvadsaťročná brazílska aktivistka Elissama sa pripútala ku kotve obrovskej nákladnej lode. Prístav Sao Luis v ústí Amazonky je svedkom bizarného obrazu. Elissama je krehké žieňa a v porovnaní s loďou Clipper Hope vyzerá ako miniatúra. Napriek tomu loď znehybnila, znemožnila jej vojsť do prístavu a začať s nakladaním.

Aj malé žieňa môže zastaviť obrovskú loď.

Elissama nevisí na kotve preto, aby predviedla originálny gymnastický výkon alebo sa precvičila v sebaovládaní. Protestuje proti tomu, že Clipper Hope, podobne ako iné nákladné lode, odváža z brazílskych brehov surové železo. To je určené predovšetkým pre americký trh a používa sa na výrobu ocele.

16. mája 2012 Na kotve

Elissama a jej kolega sa snažia poukázať na ničenie Amazonského pralesa

Elissama nemá nič proti oceli ani proti Amerike. Chce, aby sa zastavila deštrukcia amazonského dažďového pralesa. V minulých rokoch Greenpeace dokázal, že stromy v pralese sú rúbané okrem iného aj preto, aby boli premenené na drevené uhlie potrebné práve na výrobu surového železa. Klčovanie pritom prebieha často nelegálne na chránených územiach.

Železo, ktorého pôvod sa dá vystopovať v nelegálnom ničení amazonského dažďového pralesa, končí v automobiloch takých značiek, akými sú Ford, GM, Mercedes alebo BMW. Elissama a jej kolegovia z Greenpeace chcú touto akciou upozorniť svetovú verejnosť na škandálne ničenie pralesa.

Pomôžte Elissame zadržať obrovskú nákladnú loď.

Napíšte brazílskej prezidentke Dileme Roussef, aby vetovala nový lesný zákon, ktorý otvára cestu k ďalšej devastácii Amazonu.

Kategórie