Energetická [R]evolúcia 2012

Story - 6. júna, 2012
Energetická [R]evolúcia 2012 prináša základnú konzistentnú cestu, ako chrániť našu klímu: posunúť svet od miesta, kde je teraz, na miesto, kde potrebujeme byť odstavovaním fosílnych palív a znižovaním emisií CO2 pri zachovaní energetickej bezpečnosti.

6. júna 2012

er

  Od kedy bol v roku 2005 scenár Energetickej [R]evolúcie prvýkrát publikovaný pre Európu, stal sa známou, uznávanou a rešpektovanou energetickou analýzou. Toto je štvrtá Globálna Energetická [R]evolúcia. Skoršie edície boli publikované v rokoch 2007, 2008 a 2010.

 

Do scenára sa v roku 2010 pridala detailná analýza zamestnanosti a najnovšia edícia rozširuje výskum s cieľom zahrnúť nové požiadavky a návrhy o doprave, nové obmedzenia pre využívanie ropy a plynu a technicko-ekonomické aspekty obnoviteľných vykurovacích systémov. Kým edícia z roku 2010 mala v sebe zahrnuté dva scenáre – základný a rozšírený, najnovšia verzia predkladá len jeden, založený na predošlom rozšírenom scenári.

Kompletná verzia Energetickej [R]evolúcie 2012

Zhrnutie

Brífing

Kategórie