Arktída je jedným z najnepoškvrnenejších prírodných oblastí na svete. Skladá sa z viac ako 13 miliónov štvorcových míľ oceánu a suchozemských plôch s obrovskými divokými územiami. Rozľahlá hrubá vrstva ľadu okolo Severného pólu sa každoročne zmenšuje. Táto oblasť nepatrí teritoriálne ani právne k žiadnej krajine. Je celosvetovým bohatstvom a zodpovednosť za ňu máme my všetci. Klimatické zmeny robia tento už aj tak krehký ekosystém ešte zraniteľnejším. Preto vedie Greenpeace kampaň za jej ochranu a chce túto oblasť vyhlásiť za chránenú rezerváciu.

Prečo práve ochrana Arktídy? Tu je zoznam dôvodov, prečo ochraňovať Severný pól.

#1 Je naozaj špeciálnym miestom. Nemusíme hovoriť dvakrát, že Arktída je neskutočne krásnym miestom. Pre ochranu svetového oceánu ju oficiálne uznala aj vedecká obec a zákonodarcovia. Dohovor Organizácie spojených národov o biologickej diverzite tento rok uznal centrálny Severný ľadový oceán ako ekologicky a biologicky významnú oblasť (EBSA) a potvrdil regionálny aj globálny význam tohto ekosystému.

Takáto divá príroda naozaj vyráža dych. Môžete tu vidieť milióny sťahovavých vtákov, ohromné druhy živočíchov ako veľryby, mrože, narvaly, líšky, severoamerické soby karibu a polárne medvede. V lete je táto „krajina polnočného slnka“ jednou z biologicky najproduktívnejších miest na zemi. S bohatou kultúrnou diverzitou je domovom pre viac než štyri milióny obyvateľov vrátane dvadsiatich domorodých skupín. Nezničme takéto mimoriadne miesto ťažbou ropy či priemyselným rybolovom.

#2 Klimatické zmeny Arktídu mimoriadne ovplyvňujú. Zatiaľ čo klimatické zmeny ovplyvňujú všetky časti planéty, Arktída je na ne mimoriadne citlivá. Región sa zahrieva dvakrát rýchlejšie než zvyšok planéty a vedci pozorujú výrazný úbytok morského ľadu. To ovplyvňuje divoké zvieratá, ktoré sú od vrstvy ľadu závislé kvôli lovu, odpočinku a výchove mláďat. Následne znášajú dôsledky aj arktické spoločenstvá, ktoré sú odkázané na zdravé populácie divokých zvierat, ktoré v nižšie položených regiónoch lovia pre vlastnú potrebu.

Vedci tiež registrujú v regióne javy ako nárast výskytu parazitov spôsobujúcich choroby, ktoré ohrozujú ľudí aj živočíchy. Keby sme v Arktíde vytvorili rezerváciu, priamo by to neovplyvnilo to, čo spôsobuje skleníkové plyny. Bol by to ale efektívny prostriedok, aby sme obmedzili tlak na región a posilnili ekosystémy, ktoré by sa adaptovali a stali odolnejšími.

#3 Urobme to pre ryby. Svetové oceány sú v kríze. Až 80% celosvetových zásob rýb sa využíva v plnej miere alebo nadmieru, čo znamená, že potrebujú ochranu. Čo to má spoločné s Arktídou? Zatiaľ nevieme odhadnúť, ako bude ústup ľadovca vplývať na populáciu rýb, no vedci a politici očakávajú, že ako sa bude ľad topiť, komerčný rybolov sprístupní miesta bez ľadu, kde sa predtým loviť nemohlo.

V roku 2009 vydala americká vláda zákaz rybolovu vo vodách Arktídy, aby získala čas na adekvátnu štúdiu oblasti, predtým než rozhodne, či povolí rybolov vo veľkom. Chránená rezervácia v centrálnom Severnom ľadovom oceáne by fungovala na rovnakom preventívnom princípe. Ochránila by populácie rýb od osudu, ktorý postihol mnohé populácie rýb po celom svete.

#4 Príležitosť máme teraz. V roku 2015 bude mať minister zahraničných vecí Spojených štátov John Kerry mimoriadnu príležitosť, aby napomohol vzniku chránenej rezervácie v Arktíde. Spojené štáty sa totiž stanú predsedajúcou krajinou Arktickej rady. Rada spustí medzinárodnú debatu ohľadom Arktídy. Keď sa krajiny Rady dohodnú na vyhlásení rezervácie, bude to obrovský krok k záväznej dohode na ochranu regiónu.

#5 Kam by šiel Santa? To je už dôvod sám o sebe.

 

 

Preložila:

Martina Gavalierová