Začiatkom mesiaca Greenpeace Holandsko zverejnil tajné dokumenty z rokovaní o dohode TTIP, o kontroverznej obchodnej zmluve medzi Spojenými štátmi a Európou, ktorá by mala pre životné prostredie a viac než 800 miliónov obyvateľov mimoriadne dôsledky. Niečo vám uniklo? Pýtate sa, ako vás môže ovplyvniť? Ak áno, pokračujte ďalej v čítaní.

Aktivisti Greenpeace premietali text uniknutých dokumentov z dohody TTIP na budovu Ríšskeho snemu v Berlíne. Uniknuté dokumenty potvrdzujú značné riziká pre klímu, životné prostredie a bezpečnosť spotrebiteľov.

1.  Čo je TTIP?

Transatlantické partnerstvo v oblasti obchodu a investícií (TTIP) je navrhovanou obchodnou dohodou medzi Európskou Úniou a Spojenými štátmi americkými. Rokovania sa roky utajovali, pričom následky dohody sú ďalekosiahle. Dohoda by mala enormný vplyv na takmer polovicu svetového hrubého domáceho produktu, skoro tretinu celkového svetového obchodu a do značnej miery by ovplyvnila každý ekonomický sektor, od poľnohospodárstva cez textilný až po počítačový či automobilový priemysel.

Stovky aktivistov Greenpeace sa zúčastnili hromadnej demonštrácie proti americkému prezidentovi Obamovi a nemeckej kancelárke Merlelovej. Na veľkom transparente stojí: „Zastavme TTIP! Je čas na protest!“

2. Čo TTIP vlastne zmení?

Cieľom je odstrániť takzvané podnikateľské „prekážky“, čím by sa malo posilniť obchodovanie . Pod niektorými z týchto prekážok by však mohli byť myslené zdravotné a bezpečnostné štandardy, zákon o označovaní zloženia výrobkov, alebo presadzovanie ekologickej výroby na ochranu spotrebiteľov. TTIP by ich všetky mohol zmeniť alebo odstrániť.

Po uniknutí dokumentov zriadil Greenpeace v Berlíne Transparentnú verejnú čitáreň TTIP dokumentov, kde si znepokojení občania mohli dané dokumenty prečítať.

3. Čím lacnejšie, tým lepšie, však?

V niektorých prípadoch áno. Ale všetko má svoju cenu.

Európska Únia napríklad nepovoľuje dovoz mäsa z amerických zvierat, ktorým dávali rastové hormóny, pretože sa spája s vznikom rakoviny a iných zdravotných problémov. Poľnohospodárstvo Spojených štátov však vníma takého štandardy ako obchodnú prekážku. Z čoho vyplýva, že TTIP by teoreticky mohol do Európy priniesť aj oveľa viac geneticky modifikovaného jedla, a tak by občania čoskoro jedli ovocie a zeleninu s omnoho väčším množstvom zvyškov pesticídov, bravčové či hovädzie mäso plné rastových hormónov, alebo kurčatá ošetrené chlórom. Európskych výrobcov  by zlikvidoval lacnejší tovar z dovozu. 

4. Čo je zlé na ošetrovaní kurčiat chlórom?

Odhliadnuc od faktu, že chlór je chemikália, ktorá sa používa na čistenie toaliet, predstavuje aj závažné zdravotné riziko. Chlór je totiž známy karcinogén. V Spojených štátoch sa mäso často ošetruje antibakteriálnymi roztokmi, ktoré majú rôzne zdravotné a environmentálne následky.

Greenpeace zverejnil 248 strán mimoriadne tajných dokumentov na konferencii Re.publica TEN v Berlíne.

5. Naozaj znepokojujúce! Čoho sa ešte mám obávať?

Čo sa týka ochrany spotrebiteľa a životného prostredia, vážne nás znepokojujú nasledujúce štyri fakty.

i. Zisk bude dôležitejší než zem

V žiadnej kapitole zo zverejnených TTIP dokumentov sa nezmieňuje dlhodobá environmentálna ochrana ako napríklad „všeobecné pravidlo udeľovania výnimiek“, takmer 70 rokov staré pravidlo, ktoré povoľuje krajinám regulovať obchod „v záujme ochrany zdravia a života ľudí, zvierat a rastlín.“ Vynechanie tohto pravidla naznačuje, že obom stranám v skutočnosti ide o zisk na úkor nášho zdravia a životného prostredia.

ii. TTIP sťaží ochranu klímy

Pamätáte sa, ako minulý rok v Paríži politická špička rozhodla o potrebe  udržať nárast otepľovania pod 1,5 stupňami Celzia? Odvetvie obchodu by sa zo snáh ochrániť klímu nemalo vylúčiť. Avšak v textoch TTIP zmienku o ochrane klímy nenájdeme.  Obsahuje napríklad návrhy, ktoré by vylúčili reguláciu dovozu palív s vysokou uhlíkovou stopou, napríklad ropy získanej z dechtových pieskov.

Dve strany tajného dokumentu TTIP.

iii. Koniec princípu predbežnej opatrnosti

Vyhnúť sa riziku je lepšie ako riziko podstúpiť, súhlasíte? V roku 2000 Európska komisia prijala „princíp predbežnej opatrnosti“, ktorý podmieňuje výrobcov dokazovať nezávadnosť ich výrobkov. Avšak v dokumentoch TTIP nie je ani zmienka o „princípe predbežnej opatrnosti“, hovorí len o požiadavke Spojených štátov na prijatie prístupu založeného na „podstupovaní rizík”,  ktorého obsahom je skôr kontrola nebezpečných látok ako snaha o vyhýbanie sa im. Takže ak sa regulačné orgány Európskej Únie budú zaoberať napríklad kontroverznými pesticídmi a budú chcieť zaujať preventívne opatrenia,  môže ich zahatiť chýbajúci princíp predbežnej opatrnosti.

iv. Otvorené dvere pre korporácie

Čo robiť, ak chcete podniknúť niečo proti vplyvu dohody TTIP na ochranu životného prostredia a zdravia ľudí? Situácia by bola ťažká, lebo  korporácie by získali privilegovaný hlas. Dokumenty TTIP opakovane hovoria a dodatočnej potrebe rokovania s priemyslom. Európska Únia takto zaručuje súkromnému sektoru obrovský vplyv, zatiaľ čo verejnosť by mala len veľmi obmedzený prístup k rokovaniam.

Aktivisti Greenpeace blokujú európskych a amerických účastníkov rokovaní o dohode TTIP v Bruseli. Odporcovia varujú, že TTIP je hrozbou pre demokraciu, ochranu životného prostredia, zdravie a pracovné podmienky.

6. To sa mi teda vôbec nepáči. Existuje k TTIPu nejaká alternatíva?

Áno. Podstata problému okolo dohody TTIP spočíva v až prílišnej liberalizácii obchodu, čím sa znemožní usmerňovanie kontroverzných a rizikových produktov ako sú geneticky modifikované organizmy, chemikálie a mäso obsahujúce hormóny. Potrebujeme udržateľný rozvoj. Potrebujeme medzinárodné pravidlá zaručujúce lepšie obchodovanie, ktoré by podporovali životné prostredie a tiež sociálnu a ľudskú prosperitu. Obchodné pravidlá by mali byť demokratické a otvorené. Nemali by poskytovať privilegované postavenie pre medzinárodné korporácie, ale posilnením ochrany životného prostredia, ľudských a sociálnych práv zaručovať transparentnosť. To by bola lepšia obchodná dohoda, nemyslíte?

Susan Cohenová Jehoramová je vedúcou medzinárodného TTIP projektu v Greenpeace Holandsko.

Za preklad ďakujeme  našej dobrovoľníčke Tine Gavalierovej.

 

Existuje oveľa viac dôsledkov a problémov súvisiacich s TTIPom. Viac si môžete prečítať tu.